Biznes i nauka razem po unijne pieniądze

Komentarze ekspertów

W nowych, dostępnych właśnie unijnych funduszach ponadregionalnych coraz większą wagę przywiązuje się do projektów innowacyjnych. Jednocześnie pojawia się na rynku coraz więcej młodych firm, tak zwanych "start-upów", które nie zawsze mają świeże pomysły na biznes. Instytucje finansowe mają coraz więcej wątpliwości, czy te pomysły na pewno da się zrealizować.

W nowych, dostępnych właśnie unijnych funduszach ponadregionalnych coraz większą wagę przywiązuje się do projektów innowacyjnych. Jednocześnie pojawia się na rynku coraz więcej młodych firm, tak zwanych "start-upów", które nie zawsze mają świeże pomysły na biznes. Instytucje finansowe mają coraz więcej wątpliwości, czy te pomysły na pewno da się zrealizować.

Decyzje o udzieleniu finansowania coraz częściej uzależniają od poparcia idei badaniami, najlepiej renomowanych uczelni. Do wniosków potrzebne jest bowiem dołączenie opinii o innowacyjności, które wystawiają uczelnie wyższe i jednostki naukowo- badawcze. To wszystko sprawia, że ta współpraca biznesu i nauki zacieśnia się.

Takie współdziałanie jest korzystne nie tylko dla przedsiębiorców, ale staje się powoli koniecznością dla samych uczelni. Muszą one się dzielić wynikami swoich badań i sprzedawać je, by móc rozwijać się w warunkach niżu demograficznego. Już teraz same zaczynają zabiegać o sponsorów w instytucjach biznesowych. Te z kolei zaczęły doceniać współpracę z instytucjami badawczymi pod koniec perspektywy unijnej 2007-2013, kiedy w większości aplikacji okazało się, że niezbędne jest wsparcie nauki. A im lepsza uczelnia, tym więcej punktów w ubieganiu się o dofinansowanie.

Współpraca świata nauki i biznesu oraz obserwowany dziś wzrost zainteresowania funduszami ponadregionalnymi owocują wzrostem liczby klastrów. Przed 2011 rokiem było kilkaset takich porozumień (wspólnot) korporacyjnych. W 2012 roku było ich już ponad 2 tysiące. Nowy klaster może otrzymać nawet do 2 milionów złotych na uruchomienie działalności. Powinien on zrzeszać nie mniej niż 10 podmiotów: najlepiej kilka dużych i małych firm, organizację non-profit z otoczenia biznesu, na przykład izbę gospodarcza i co najważniejsze - jednostkę badawczo-rozwojową, najlepiej o statucie akademickim. Innowacyjne rozwiązania w biznesie, oraz tworzenie klastrów to wszystko w dużej mierze jest motorem napędzającym polski biznes i naukę.

Tadeusz Góralski
prezes
Quality All Development Grupa Kapitałowa S.A.

Udostępnij artykuł: