Biznes rozczarowany rewizją dyrektywy o handlu emisjami

Finanse i gospodarka

15 lipca Komisja Europejska opublikowała projekt rewizji dyrektywy o europejskim systemie handlu emisjami (EU ETS), który ma określić ramy funkcjonowania systemu w latach 2021-2030. W przedstawionej przez KE propozycji trudno szukać rozwiązań, które wychodziłyby naprzeciw problemom zgłaszanym przez biznes – uważa Konfederacja Lewiatan.

Nasze zastrzeżenia budzą przede wszystkim zapisy dotyczące sposobu rozdziału uprawnień dla przemysłu oraz propozycje określające ramy Funduszu Modernizacyjnego. Komisja Europejska w projekcie rewizji EU ETS nie odpowiada na apel przemysłu o wprowadzenie alokacji darmowych uprawnień do emisji w korelacji do rzeczywistych poziomów produkcji. Dodatkowo będzie zaostrzać rok do roku benchmark, w oparciu o który firmy będą otrzymywać uprawnienia. Takie zapisy oznaczają, że przemysł będzie z każdym rokiem otrzymywał mniej darmowych uprawnień, nawet jeśli instalacje będą nowoczesne i spełniające najwyższe standardy środowiskowe – mówi Agata Staniewska, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Jest to ewidentny sygnał ze strony Komisji Europejskiej, że przemysłu w Europie nie chcemy. Jedyną nadzieją, na racjonalne traktowanie przemysłu jest zapis mówiący o możliwości wykorzystania dodatkowych uprawnień z Rezerwy Stabilizującej tzw. MSR na znaczące wzrosty produkcji w przemyśle. Zapis jest jednak na tyle niejasny, że nie wiadomo jak go interpretować. 

Drugim problemem są zapisy określające ramy Funduszu Modernizacyjnego. Jest to fundusz, który z dużym trudem polski rząd wynegocjował na Radzie Europejskiej w październiku 2014 roku, na transformację sektora energetycznego. W projekcie dyrektywy KE proponuje wprowadzić rozbudowaną strukturę zarządzania funduszem (investment board oraz management committee).

Naszym zdaniem zdecydowanie zbyt rozbudowaną, biorąc pod uwagę wielkość samego funduszu. Jednocześnie KE daje bardzo mocne kompetencje Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu, który w praktyce będzie miał kluczową rolę w ocenie projektów. Uważamy, że powinna być tu większa równowaga między rolą EBI, a Państwami Członkowskimi. Zrównoważenie tych kompetencji byłoby z korzyścią dla realizacji projektów w Polsce – dodaje Agata Staniewska.

Konfederacja Lewiatan będzie zabiegać na etapie konsultacji o uwzględnienie wypracowanych przez nas rozwiązań, które usprawniłyby funkcjonowanie systemu EU ETS.

Patrz:

http://konfederacjalewiatan.pl/legislacja/wydawnictwa/_files/publikacje/2014/Wsparcie_dla_transformacji.pdf
http://konfederacjalewiatan.pl/legislacja/wydawnictwa/_files/publikacje/2014/Inteligentna_ochrona_przemys_u.pdf  
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/revision/docs/com_2015_337_en.pdf

Harmonogram prac:

– najbliższe 8 tygodni będą trwały konsultacje społeczne projektu.
– równolegle KE przekazała propozycję legislacyjną do Parlamentu Europejskiego oraz Rady.

Źródło: Konfederacja Lewiatan

Udostępnij artykuł: