Biznes z supportem

Finanse i gospodarka

Franczyza to dobry biznes dla osoby, która chce prowadzić swoją działalność, posiada środki finansowe i chce współpracować ze sprawdzoną marką. Co ważne, w prowadzeniu swojego biznesu przedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc franczyzodawców. Jakiego dokładnie wsparcia mogą od nich oczekiwać?

Franczyza to dobry biznes dla osoby, która chce prowadzić swoją działalność, posiada środki finansowe i chce współpracować ze sprawdzoną marką. Co ważne, w prowadzeniu swojego biznesu przedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc franczyzodawców. Jakiego dokładnie wsparcia mogą od nich oczekiwać?

Poziom wsparcia ze strony franczyzodawcy przeważnie zależy od takich zmiennych jak rodzaj i wielkość sieci franczyzowej. Jednakże istnieją pewne podstawowe zasady dotyczące zakresu wsparcia przedsiębiorców, które powinny być przestrzegane przez wszystkich franczyzodawców.

Szkolenie przed rozpoczęciem biznesu

Osobom, które rozpoczynają swoją pierwszą działalność na licencji, franczyzodawca powinien zapewnić podstawowe szkolenie dotyczące głównych aspektów prowadzenia biznesu. Program szkolenia powinien obejmować takie zagadnienia jak: prowadzenie księgowości, metody na znalezienie i zatrzymanie dobrych pracowników, obsługę specjalistycznego sprzętu, a także wskazówki na temat sposobu pozyskania klientów. Takie szkolenie to dobry czas, aby nabywca franczyzy zapoznał się także z produktami bądź usługami oferowanymi przez jej dawcę oraz z modelem biznesowym wybranej sieci franczyzowej.

Szkolenie wprowadzające zazwyczaj trwa od kilku dni do kilku tygodni. Może odbyć się online, w centrali sieci franczyzowej lub w innym miejscu wyznaczonym przez firmę.

Niezależnie od formy przeprowadzenia szkolenia, franczyzodawca powinien zapewnić swoim nowym partnerom poczucie komfortu i bezpieczeństwa. Pierwsze szkolenie franczyzobiorcy powinno utwierdzić go w przekonaniu, że dokonał właściwego wyboru przystępując do danej sieci franczyzowej.

Wybór lokalizacji

Wybór miejsca na prowadzenie biznesu jest bardzo ważny, ponieważ dobrze wybrany lokal może znacząco zwiększyć bądź zmniejszyć szansę na odniesienie sukcesu. Franczyzodawcy (lub wyznaczone przez nich osoby z firmy zajmujące się rozwojem sieci franczyzowej) powinni ściśle współpracować z franczyzobiorcami przy wyborze i ocenie lokalizacji.

"Jednym z najważniejszych czynników funkcjonowania restauracji jest jej lokalizacja, dlatego osoby zainteresowane rozpoczęciem współpracy z siecią restauracji SUBWAY® mogą liczyć na naszą pomoc i duże wsparcie przy wyborze dogodnego miejsca. Dobrymi i bardzo popularnymi lokalizacjami restauracji szybkiej obsługi są centra miast oraz galerie handlowe, choć w Polsce mamy już kilka lokali w niestandardowych lokalizacjach, takich jak: centrum biurowe, stacja paliw czy dworzec PKP, które również przypadły do gustu naszym klientom. Dlatego każde zgłoszenie dotyczące przystąpienia do sieci restauracji SUBWAY® rozpatrywane jest indywidualnie przez naszego regionalnego agenta rozwoju sieci" - mówi Irena Schlosserova, koordynator rozwoju sieci SUBWAY® w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Promocja i reklama

Sukces franczyzobiorcy jest jednocześnie sukcesem franczyzodawcy, dlatego franczyzobiorca powinien mieć zapewnione ciągłe wsparcie marketingowe. Celem kampanii marketingowych jest promowanie i rozwój znaku towarowego całej sieci.

Działania promocyjne nie mogą ograniczać się wyłącznie do działań ogólnopolskich, ale powinny skupiać się również na działaniach lokalnych, dlatego wsparcie marketingowe często obejmuje także dostarczanie franczyzobiorcom profesjonalnych materiałów reklamowych, takich jak ulotki, plakaty, broszury czy banery, które mają promować każdy z lokali sieci.

Bieżące wsparcie

Dobry franczyzodawca jest w stanie na bieżąco pomagać swoim partnerom. Pomoc obejmuje kompleksowe wsparcie handlowe oraz techniczne. Franczyzodawca ma jednak prawo kontrolować franczyzobiorcę w zakresie przestrzegania narzuconych zasad oraz utrzymania określonych standardów jakości.

Franczyzodawca powinien być także przygotowany na zorganizowanie szkoleń uzupełniających dla franczyzobiorców w trakcie trwania ich współpracy.

Podsumowując, przed zakupem licencji franczyzobiorca powinien zebrać jak najwięcej informacji na temat sieci, z którą planuje nawiązać współpracę, aby dokonać świadomego i najlepszego z możliwych wyboru. Przy zbieraniu takich informacji najlepiej uwzględnić także rozmowy z obecnymi partnerami danej sieci, które mogą pomóc ustalić franczyzobiorcy zakres wsparcia, na które będzie mógł liczyć po zakupie licencji. Szanse zadowolenia ze współpracy z daną siecią rosną, kiedy możliwe jest dotarcie do informacji "z pierwszej ręki".

Źródło: SUBWAY®

Udostępnij artykuł: