BlackRock zwiększa udział w akcjonariacie Banku Pekao do ponad 5 proc.

Z rynku

Podmioty z Grupy BlackRock przekroczyły próg 5% ogólnej liczby głosów w Banku Pekao, z uwzględnieniem pożyczek papierów wartościowych oraz kontraktów na różnice kursowe (CFD), podał bank.

Bank Pekao S.A. - Logo
Bank Pekao - Logo (źródło: Pekao S.A.)

Podmioty z Grupy BlackRock przekroczyły próg 5% ogólnej liczby głosów w Banku Pekao, z uwzględnieniem pożyczek papierów wartościowych oraz kontraktów na różnice kursowe (CFD), podał bank.

Podmioty z Grupy #BlackRock przekroczyły próg 5% ogólnej liczby głosów w @BankPekaoSA, z uwzględnieniem pożyczek papierów wartościowych oraz kontraktów na różnice kursowe #Pekao #BankPekao

"Łączna suma liczby głosów wskazana na podstawie pkt (2), (4), i (5) i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 13 359 626 głosów z akcji, reprezentujących 5,09% kapitału zakładowego banku i ogólnej liczby głosów w banku" - czytamy w komunikacie.Bank Pekao podkreślił, że BlackRock to globalny lider asset management, który na koniec czerwca zarządzał aktywami o wartości 6,84 biliona USD.Czytaj także: CDM Pekao włączony w struktury Banku Pekao >>>

"Pozytywna ocena potencjału Pekao"

"Zwiększenie zaangażowania przez BlackRock do 5,09% traktujemy jako pozytywną ocenę potencjału Pekao, a przede wszystkim naszej strategii, w której łączymy stabilny model biznesowy o niskim profilu ryzyka z wysokim wzrostem zysków i atrakcyjną stopą dywidendy. Uważam, że Pekao może być atrakcyjne dla inwestorów ze względu na wysoką płynność, fakt, że jesteśmy dobrze dokapitalizowani i hojnie dzielimy się zyskiem z akcjonariuszami" - skomentował prezes Pekao Michał Krupiński, cytowany w komunikacie."Zauważamy, że inwestorzy pozytywnie oceniają naszą strategię. Większość z nich ma co najmniej kilkuletni profil inwestycyjny i liczy się dla nich budowa trwałych przewag konkurencyjnych, nie tylko tych, które zwiększają zyskowność w perspektywie kilku kwartałów. Zwracają uwagę na długoterminową zdolność banków do systematycznych wypłat dywidend" - dodał prezes.Czytaj także: Bank Pekao uruchamia program rekomendowania terminali płatniczych >>>

Bank Pekao zwrócił też uwagę, że należy do najbardziej płynnych spośród notowanych na warszawskiej GPW. Free-float banku to 67%, a udział inwestorów zagranicznych we free-float wynosi 40%.W ocenie analityków giełdowych Pekao ma jeden z największych potencjałów wzrostu kursu akcji w sektorze (27-proc. potencjał wzrostu kursu na podstawie średniej ceny docelowej z aktualnych rekomendacji), a 72% rekomendacji dla akcji Banku Pekao to "kupuj", wskazano także w komunikacie."Pomimo relatywnie niskiej obecnie wycenie giełdowej, bank zachowuje premię w wycenie nad europejskimi bankami z uwagi na wysoką rentowność. Biorąc po uwagę całkowity zwrot z inwestycji (TSR - total shareholder return) uwzględniający zarówno zmianę notowań akcji, jak i wpływy z dywidend, w ciągu ostatnich dwóch lat TSR akcji Pekao zachowywał się o blisko 20% lepiej niż indeks 50 największych banków w Europie i o ponad 5 proc. lepiej niż indeks największych banków rynków wschodzących" - czytamy dalej w komunikacie.Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20, należy do grona pięciu największych spółek polskiej giełdy.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: