Blisko 1,4 mld zł przychodów ze sprzedaży. Stabilny poziom zysków. Portfel zamówień przekraczający 4,4 mld zł

Finanse i gospodarka

Wyniki finansowe Grupy Asseco za pierwszy kwartał 2013 roku. Blisko 1,4 mld zł przychodów ze sprzedaży wypracowała w pierwszym kwartale 2013 roku Grupa Asseco.

Wyniki finansowe Grupy Asseco za pierwszy kwartał 2013 roku. Blisko 1,4 mld zł przychodów ze sprzedaży wypracowała w pierwszym kwartale 2013 roku Grupa Asseco.

Zysk operacyjny wyniósł 168 mln zł, a wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej ponad 92 mln zł. Grupa wygenerowała w analizowanym okresie środki pieniężne z działalności operacyjnej na poziomie 224 mln zł.

Przychody ze sprzedaży wyniosły 1 346 mln zł, co stanowi 6% wzrost w stosunku do analogicznego okresu 2012 roku. Wynik operacyjny w wysokości 168 mln zł był na porównywalnym poziomie jak rok wcześniej (170 mln zł). Grupa wypracowała zysk netto 124 mln zł, natomiast zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 92 mln zł.

Asseco konsekwentnie realizowało strategię wzrostu wyników dzięki sprzedaży własnych rozwiązań informatycznych. Przychody ze sprzedaży oprogramowania własnego wypracowane w pierwszym kwartale 2013 roku przekroczyły 1,06 mld zł. Sukcesywnie wzrasta także udział własnych rozwiązań w przychodach ogółem, osiągając w pierwszym kwartale 2013 roku 79%. Przychody ze sprzedaży w podziale na sektory świadczą o dobrej dywersyfikacji biznesu (bankowość i finanse 36%, przedsiębiorstwa 38%, instytucje publiczne 26%). Grupa Asseco podpisała w pierwszych trzech miesiącach 2013 roku 1 244 kontrakty zapewniając sobie stabilny portfel zamówień i realizowanych projektów na kolejne kwartały.

Wartość backlogu Grupy na dzień 7 maja wyniosła 4,5 mld zł (7% wzrostu w stosunku do prezentowanego rok wcześniej). Portfel zamówień w kategorii oprogramowanie i usługi własne wzrósł o 8% w stosunku do prezentowanego rok wcześniej (3,5 mld, 3,3 odpowiednio).

Źródło: Asseco

Udostępnij artykuł: