Blisko 1700 uczestników Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2020

Bankowość spółdzielcza / Wydarzenia

Już od kilkunastu lat maj stanowi czas spotkania bankowców z lokalnego sektora finansowego z przedstawicielami dostawców technologii teleinformatycznych, regulatorami i niezależnymi ekspertami. Obrad Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej nie mogło zabraknąć również i w obecnym roku, choć z uwagi na sytuację epidemiczną ich przebieg miał zupełnie inny charakter.

FTBS 2020, Włodzimierz Kiciński wiceprezes ZBP, Włodzimierz Kocon, wiceprezes BGK,

Już od kilkunastu lat maj stanowi czas spotkania bankowców z lokalnego sektora finansowego z przedstawicielami dostawców technologii teleinformatycznych, regulatorami i niezależnymi ekspertami. Obrad Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej nie mogło zabraknąć również i w obecnym roku, choć z uwagi na sytuację epidemiczną ich przebieg miał zupełnie inny charakter.

#WłodzimierzKiciński: Czas epidemii stawia nowe wymagania zarówno przed gospodarką, jak i bankowością spółdzielczą #FTBS #ZBP #BPS #SGB

Nowa forma webinarium przyciągnęła znacznie większą liczbę uczestników aniżeli dotychczasowe, stacjonarne obrady Forum. Rozpoczynając konferencję, wiceprezes Związku Banków Polskich Włodzimierz Kiciński podkreślił, że do udziału w wydarzeniu zarejestrowało się blisko 1700 uczestników, co stanowi swoisty rekord.

Rezultat ten udowadnia zarazem, jak wielki potencjał tkwi w innowacyjnych technologiach, które stanowić mogą doskonałą odpowiedź na wyzwania współczesności, nie tylko te związane z ekspansją wirusa.

Czas epidemii stawia nowe wymagania zarówno przed gospodarką, jak i bankowością spółdzielczą. Mamy nadzieję, że jest to szansa na włączenie się lokalnych instytucji finansowych w zwalczanie negatywnych skutków rozpowszechniania się koronawirusa, ale również okazja, by unowocześnić technologicznie sektor bankowości spółdzielczej – stwierdził wiceprezes ZBP.

Przypomniał on, iż lokalny sektor finansowy odpowiada za obsługę od 16 do 18% podmiotów z segmentu MŚP i mikro, funkcjonujących na polskim rynku.

Program tegorocznego Forum został tak skonstruowany, by Państwo dowiedzieli się zarówno o aktualnych wyzwaniach jak również i o możliwościach, jakie stwarzają innowacyjne technologie, i o tym, jak owe rozwiązania technologiczne wykorzystać, by zaspokoić wymagania współczesnego biznesu – potwierdził wiceprezes ZBP.

Tarcza PFR

Przechodząc do pierwszej sesji Forum, podczas której głos zabrali przedstawiciele Polskiego Funduszu Rozwoju i Banku Gospodarstwa Krajowego Włodzimierz Kiciński zaznaczył, że te właśnie instytucje w ten bądź inny sposób kooperują z sektorem bankowym we wdrażaniu instrumentów antykryzysowych. – Będziemy rozmawiać o tym, co zrobiły banki spółdzielcze żeby skutecznie oferować produkty wypracowane w tych właśnie instytucjach – dodał wiceszef ZBP.

Sesję pierwszą Forum rozpoczęło wystąpienie Dariusza Selaka, dyrektora Biura Relacji z Klientami w Polskim Funduszu Rozwoju.

Przypomniał on, że z instrumentów pomocowych dostępnych w ramach tarczy antykryzysowej skorzystało dotychczas 95 tysięcy polskich przedsiębiorstw, a pula pieniędzy skierowana do tych podmiotów opiewa na niemal 20 mld złotych. – Każdego dnia spływa kilkanaście tysięcy wniosków. Zależy nam na tym, by dotrzeć do tych przedsiębiorstw, które naprawdę potrzebują wsparcia – zauważył Dariusz Selak.

Do tej grupy należą w szczególności przedsiębiorcy, dla których obecny rok był czasem kontynuacji działalności. Ze zrozumiałych względów elementy tarczy antykryzysowej nie są dedykowane najmłodszym podmiotom, które mają za sobą zaledwie kilka miesięcy funkcjonowania, bowiem w ich przypadku nie sposób ocenić, czy zła sytuacja jest efektem epidemii, czy może raczej źle obranego modelu biznesowego.

Zgodnie z założeniami, adresatem pomocy są przede wszystkim instytucje z segmentu gospodarki realnej, z tarczy antykryzysowej nie skorzystają zatem instytucje finansowe. Instrumentarium dostarczane przez PFR jest natomiast dostępne dla podmiotów, trudniących się pośrednictwem usług finansowych.

Jedną z ważniejszych form pomocowych są subwencje, przeznaczone na dopłaty do wynagrodzeń. Warunki ich uzyskania dla mikrofirm uzależnione są od spadku obrotów, jaki nastąpił w danej firmie w marcu i kwietniu br.

Obniżenie się przychodów o 25-50% oznacza, że mikrofirma może uzyskać nawet 12.000 zł pomocy na każdego z pracowników, a przedsiębiorstwo małe lub średnie – równowartość 4% ubiegłorocznych obrotów.

Przy redukcji obrotów na poziomie 50-75% kwota ta może osiągnąć poziom 24.000 zł dla mikrofirm i 6% ubiegłorocznych obrotów dla firm małych i średnich. Jeśli spadek przychodów przekroczył trzy czwarte wcześniejszych wyników, wówczas subwencja wynieść może nawet 36.000 zł dla każdego pracownika, lub do 8% zeszłorocznych obrotów dla pozostałych podmiotów z segmentu MŚP.  Przedstawiciel PFR wspominał również o zasadach umarzania części środków, otrzymanych z tego tytułu.

BGK i instrumenty wsparcia

Kolejnym mówcą w tej części Forum był Włodzimierz Kocon, wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego.  Znaczną część wystąpienia poświęcił on instrumentowi, nad którym toczą się jeszcze prace w parlamencie, czyli funduszowi dopłat do oprocentowania. – To element wsparcia dotacyjnego, jego celem jest zapewnienie dopłat do kredytów obrotowych, które Państwo zapewniacie swym klientom. Jego celem jest zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorstw – wskazał Włodzimierz Kocoń.

Wspomniał on również, że pandemia koronawirusa spowodowała nie tylko utworzenie nowych form wsparcia przedsiębiorstw, ale również istotne zmiany tych, które były dostępne również i przed kryzysem. – W ostatnim czasie znaczna ich część została zmodyfikowana, co zwiększyło ich siłę wsparcia – dodał wiceszef BGK.

W sesji tej wystąpili także inni przedstawiciele Banku, Radosław Kwiecień – członek zarządu i Paweł Chorąży -  dyrektor zarządzający pionem funduszy europejskich.

Odpowiadając na pytania bankowców, wiceprezes Włodzimierz Kocoń wskazał, że wprawdzie gwarancje koronawirusowe są ograniczone do końca tego roku, jednak całkowity okres kredytowania z wykorzystaniem tego instrumentu może trwać nawet przez 27 kolejnych miesięcy.

Gwarancja jest nadal ważna, gdyż jest ona udzielana do finansowania bankowego – dodał wiceszef BGK.

Powodzenie przedsięwzięć, wprowadzonych w ramach tarczy antykryzysowej nie byłoby tak wielkie, gdyby nie instytucje otoczenia okołobankowego, ze szczególnym uwzględnieniem Krajowej Izby Rozliczeniowej.

O tym, jakie działania podjęła Izba we współpracy ze spółdzielcami, wspomniał w obszernej prezentacji Robert Trętowski, wiceprezes KIR.

Pierwszą część obrad zamknęło wystąpienie Macieja Kurka, reprezentanta firmy Asseco, który omówił dostarczane przez ten podmiot instrumenty do automatyzacji obsługi subwencji, dostępnych w ramach tarczy finansowej PFR.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: