Blisko 43 procent zysku „Złotej Struktury”

Finanse i gospodarka

Klienci, którzy 4 lata temu zainwestowali w "Złotą Strukturę", zarobili aż 42,9 proc. Produkt strukturyzowany przygotowany przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa SA w formie ubezpieczenia na życie i dożycie był dostępny w oddziałach firmy doradztwa finansowego Goldenegg Sp. z o.o. (obecnie A-Z Finanse SA).

Zysk zakończonego w lutym br. produktu był uzależniony od notowań indeksu JP Morgan Gold Excess Return – autorskiego indeksu banku inwestycyjnego JP Morgan Chase, odzwierciedlającego zmiany cen kontraktów na złoto. Produkt pozwala na wypłatę kwartalnie uśrednionej stopy zwrotu indeksu z ostatnich dwóch lat okresu ubezpieczenia, pomnożonej przez współczynnik partycypacji. Uśredniona stopa zwrotu dla indeksu JP Morgan Gold Excess Return wyniosła 44,25424%, co przy wysokim współczynniku partycypacji równym 97% pozwoliło osiągnąć premię w wysokości blisko 43%.

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa SA zaoferowało klientom I subskrypcję „Złotej Struktury” w lutym 2008 r. Produkt został opracowany w postaci ubezpieczenia na życie i dożycie z elementem inwestycyjnym, z którego potencjalny zysk nie był objęty podatkiem od dochodów kapitałowych. Klienci na koniec okresu odpowiedzialności otrzymali świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu dożycia do końca tego okresu powiększone o premię uzależnioną od stopy zwrotu indeksu. Produkt umożliwiał osiągnięcie zysku przy jednoczesnej gwarancji wypłaty 100 procent zainwestowanego kapitału na koniec okresu ubezpieczenia. Minimalna kwota inwestycji wynosiła 10 tys. zł.

Źródło: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa SA

 

Udostępnij artykuł: