Błochowiak Jerzy

B

Jerzy Błochowiak - prezes zarządu Banku Spółdzielczego Towarzystwa Oszczędnościowo-Pożyczkowego PA-CO-BANK Pabianice, czynnie uczestniczący w działalności na rzecz umocnienia bankowości spółdzielczej, członek Komisji Rewizyjnej ZBP i Prezydium Sekcji Banków Spółdzielczych, członek zarządu oraz Rady ZBP.

Jerzy Błochowiak - prezes zarządu Banku Spółdzielczego Towarzystwa Oszczędnościowo-Pożyczkowego PA-CO-BANK Pabianice, czynnie uczestniczący w działalności na rzecz umocnienia bankowości spółdzielczej, członek Komisji Rewizyjnej ZBP i Prezydium Sekcji Banków Spółdzielczych, członek zarządu oraz Rady ZBP.

Udostępnij artykuł: