Blockchain pomaga zmierzyć szczęście klientów

Z rynku

Avaya, we współpracy z firmą Avanza, wykorzystała technologię blockchain do przygotowania indeksu szczęścia (Avaya Happiness Index). Rozwiązanie to pomaga zwiększyć zadowolenie klientów, przekształcając ogromne ilości danych w przydatne informacje.

Wykres pokazujący wzrost
Fot. Pixabay.com

Avaya, we współpracy z firmą Avanza, wykorzystała technologię blockchain do przygotowania indeksu szczęścia (Avaya Happiness Index). Rozwiązanie to pomaga zwiększyć zadowolenie klientów, przekształcając ogromne ilości danych w przydatne informacje.

Avaya Happiness Index pomaga zwiększyć zadowolenie klientów, przekształcając ogromne ilości danych w przydatne informacje #MarcinZłoch

Avaya Happiness Index przynosi korzyści w różnych obszarach, w których dane o nastroju klientów można zapisać w bazie danych blockchain, aby stworzyć ogromną rozproszoną fizycznie bazę danych i pomóc w identyfikacji opinii klientów dotyczących usług, które otrzymują od rządu, banków, restauracji, szpitali.Gromadzone są, w sposób bezpieczny, informacje o zadowoleniu i nawykach klientów, możemy na to reagować, szczególnie w sytuacjach problematycznych. Działania są nastawione na polepszenie tzw. customer experience. Zebrane informacje pozwalają na dokładne odwzorowanie customer journey, czyli podróży klienta przez różne media, portale, strony internetowe czy też kontakty multimedialne. Pozwala to firmom na kontaktowanie się z klientami w sposób proaktywny, a nie oczekiwanie na ich ewentualny kontakt.

Marcin Złoch

 
Udostępnij artykuł: