Blockchain trafił do sektora publicznego

Samorządy / Technologie i innowacje

Firma Atende podpisała umowę na jedno z pierwszych w Polsce komercyjnych wdrożeń trwałego nośnika w oparciu o technologię blockchain. Decyzję o pionierskim wdrożeniu rozwiązania mającego na celu uwierzytelnienie przekazywanych dokumentów podjęło Toruńskie Centrum Usług Wspólnych (TCUW) - samorządowa jednostka organizacyjna Miasta Toruń.

Blockchain
Fot. stock.adobe.com/sdecoret

Firma Atende podpisała umowę na jedno z pierwszych w Polsce komercyjnych wdrożeń trwałego nośnika w oparciu o technologię blockchain. Decyzję o pionierskim wdrożeniu rozwiązania mającego na celu uwierzytelnienie przekazywanych dokumentów podjęło Toruńskie Centrum Usług Wspólnych (TCUW) - samorządowa jednostka organizacyjna Miasta Toruń.

Firma Atende podpisała umowę na jedno z pierwszych w Polsce komercyjnych wdrożeń trwałego nośnika w oparciu o technologię #blockchain

TCUW świadczy wspólne usługi finansowo-księgowe, płacowe oraz podatkowe dla blisko 80 jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Toruń. Głównym celem TCUW jest podniesienie efektywności działania oraz optymalizacja kosztów obsługi podległych Miastu Toruń jednostek objętych usługą wspólną. ChainDoc, autorskie rozwiązanie Atende oparte na technologii blockchain, wspiera realizację celu TCUW poprzez uwierzytelnianie dokumentów przekazywanych przez TCUW drogą elektroniczną, co ogranicza konieczność użycia papieru lub wdrażania innych kosztownych rozwiązań.

Jak to działa?

ChainDoc został zintegrowany z platformą ISOD (Internetowy System Obiegu Dokumentów) - istniejącym rozwiązaniem stworzonym wcześniej dla TCUW, której celem jest wymiana elektroniczna dokumentów pomiędzy TCUW a jego klientami. Dokumenty finansowo-księgowe oraz płacowe przechodzące przez ten system zapisywane są poprzez ChainDoc w oparciu o technologię blockchain na trwałym nośniku, która pozwala zabezpieczyć dokumenty zawierające podpis elektroniczny przed np. modyfikacją dokonaną przez osoby trzecie.Rozwiązanie eliminuje konieczność przekazywania dokumentów w formie papierowej. Dzięki ChainDoc, dokumenty są znakowane czasem - a więc bezsprzecznie wiadomo, kiedy zostały prowadzone do systemu, oraz są niezaprzeczalne w swojej formie i treści - dzięki rejestracji i weryfikacji dokumentów. 
Udostępnij artykuł: