Blockchain w sektorze bankowym

Technologie i innowacje

O możliwościach wykorzystania blockchain w kontekście trwałego nośnika rozmawiamy z Robertem Trętowskim, wiceprezesem Zarządu KIR.

Robert Trętowski, Krajowa Izba Rozliczeniowa / KIR
Robert Trętowski, Fot. KIR

O możliwościach wykorzystania blockchain w kontekście trwałego nośnika rozmawiamy z Robertem Trętowskim, wiceprezesem Zarządu KIR.

Co to jest ‘trwały nośnik’ i do czego może służyć?

Robert Trętowski: Trwały nośnik to materiał lub narzędzie, które spełnia łącznie następujące kryteria: umożliwia adresatowi przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, umożliwia dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, a także pozwala na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci. Trwałym nośnikiem może być papier, pamięć USB, płyty CD i DVD, karty pamięci, dysk komputerowy, sms, itp. Chodzi tu zatem o wszelkie nośniki danych, na których możliwe jest trwałe zapisanie i odtwarzanie utrwalonych treści i w stosunku do których niemożliwa jest późniejsza nieuprawniona ingerencja osób trzecich.

Skąd wątpliwości w standardowym przekazywaniu wiadomości drogą elektroniczną?

Robert Trętowski: W styczniu 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) uznał, że dokumenty udostępniane klientom elektronicznie można uznać za dostarczone na „trwałym nośniku”, jeżeli strona internetowa lub system zapewniają odtworzenie informacji w niezmienionej postaci we właściwym okresie. Zdaniem UOKiK, procesy utrzymywania dokumentów dotyczących relacji z klientami (np. taryfy opłat) oraz systemy bankowości elektronicznej, wykorzystywane przez banki do komunikacji z konsumentami, w obecnej formie nie spełniają wszystkich wymogów trwałego nośnika informacji. Wymogiem sytuacji stało się ułatwienie bankom dostosowania swoich wewnętrznych systemów do wymagań unijnej dyrektywy w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego w zakresie komunikacji z klientem, poprzez cyfryzację procesów publikacji, zatwierdzania oraz wyszukiwania dokumentów. W tym kontekście środowisko bankowe podjęło decyzję o wypracowaniu wspólnego rozwiązania sektorowego.

Jaką rolę w tym projekcie pełni KIR? 

Robert Trętowski: KIR, we współpracy z ZBP, bankami oraz bankowymi spółkami infrastrukturalnymi przeprowadził prace koncepcyjne (PoC – Proof of Concept) nad trwałym nośnikiem informacji. Opracowaliśmy  pierwszą w Polsce w pełni funkcjonalną i zintegrowaną z wybranymi bankami platformę blockchain. Zaproponowaliśmy dwa autorskie warianty rozwiązania, wykorzystujące kwalifikowaną pieczęć elektroniczną oraz blockchain z wykorzystaniem technologii Hyperledger Fabric.

Jakie korzyści przyniesie trwały nośnik bankom i ich klientom?

Robert Trętowski: Banki w Polsce obsługują 45,5 miliona klientów. Są zobowiązane do informowania ich o aktualizacji regulaminów, tabel opłat i prowizji czy innych dokumentów, czasami kilkukrotnie w ciągu roku. W celu optymalizacji kosztów, komunikacja pomiędzy bankiem a klientem powinna odbywać się w zdalnych kanałach. Trwały nośnik od KIR pozwala na szybkie, wygodne i niskokosztowe udostępnianie informacji. Co najistotniejsze - jest gwarancją transparentności banku wobec klienta, spełnia wszystkie wymogi regulatora i gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa. Opracowane przez KIR rozwiązanie zapewnia łatwą integrację z systemami bankowymi, wysoką wydajność i skalowalność.

aleBank.pl

Udostępnij artykuł: