BNP Paribas Bank Polska chce wyodrębnić i zbyć działalność faktoringową za 45 mln zł

Z rynku

BNP Paribas - Logo
Logo BNP Paribas (źródło: BNP Paribas)

Zarząd BNP Paribas Bank Polska podjął uchwałę w sprawie sprzedaży i przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa przeznaczonej do prowadzenia działalności faktoringowej na rzecz BGŻ BNP Paribas Faktoring sp. z o.o., podał bank. Zgodnie z ww. uchwałą zarząd postanowił, że bank zawrze z nabywcą umowę sprzedaży za cenę 45 mln zł z zastrzeżeniem ewentualnej korekty ceny na zasadach uzgodnionych w umowie.

Planowana transakcja ma na celu optymalizację działalności operacyjnej oraz poprawę wskaźników wypłacalności banku i grupy kapitałowej #BNPParibasBankPolska @BNPParibas_PL

„Bank przeniesie na rzecz nabywcy wszelkie należności wobec banku i zobowiązania banku związane z działalnością faktoringową w zakresie, w jakim będą one istnieć na dzień 30 czerwca 2019 r. Suma aktywów faktoringowych netto, która zostanie przeniesiona na rzecz nabywcy szacowana jest na kwotę 1,48 mld zł” – czytamy w komunikacie.

Czytaj także: BNP Paribas Bank Polska: nowa platforma bankowości internetowej jeszcze w tym roku. Do zamknięcia ok. 140 placówek >>>

Optymalizacja działalności operacyjnej oraz poprawa wskaźników wypłacalności 

Planowana transakcja ma na celu optymalizację działalności operacyjnej oraz poprawę wskaźników wypłacalności banku i grupy kapitałowej. Szacuje się, że realizacja transakcji pozwoli na poprawę współczynników kapitału podstawowego Tier I (CET I), kapitału Tier I oraz łącznego współczynnika kapitałowego (TCR), w ujęciu jednostkowym i skonsolidowanym o około 0,2-0,3 pkt proc., przyjmując do kalkulacji dane na 31 marca 2019 r.

Godziwość ceny sprzedaży została potwierdzona opinią (fairness opinion) wydaną dla BNP Paribas Bank Polska przez KPMG 3 czerwca 2019 r., podano także.

W styczniu 2019 r. zarząd Banku BGŻ BNP Paribas zdecydował o przystąpieniu do realizacji założeń dotyczących wydzielenia z banku działalności faktoringowej i przeniesienia jej do spółki BGŻ BNP Paribas Faktoring sp. z o.o. Zakończenie prac związanych z wydzieleniem działalności faktoringowej przewidziane było do końca III kwartału 2019 r.

Bank BGŻ BNP Paribas jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: