BNP Paribas Bank Polska ma umowę na finansowanie faktoringu na max. 500 mln euro

Z rynku

BNP Paribas Bank Polska zawarł z BNP Paribas S.A. umowę kredytową w kwocie nieprzekraczającej 500 mln euro, co stanowi równowartość ok. 2 128 mln zł (wg. śr. kursu Narodowego Banku Polskiego z 14 czerwca 2019 r.) w celu sfinansowania działalności faktoringowej, podał bank.

BNP Paribas - Logo
Logo BNP Paribas (źródło: BNP Paribas)

BNP Paribas Bank Polska zawarł z BNP Paribas S.A. umowę kredytową w kwocie nieprzekraczającej 500 mln euro, co stanowi równowartość ok. 2 128 mln zł (wg. śr. kursu Narodowego Banku Polskiego z 14 czerwca 2019 r.) w celu sfinansowania działalności faktoringowej, podał bank.

.@BNPParibas_PL zawarł z BNP Paribas S.A. umowę kredytową w kwocie nieprzekraczającej 500 mln euro, co stanowi równowartość ok. 2 128 mln zł #BNPParibasBankPolska

"W przypadku zawarcia umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa przeznaczonej do prowadzenia działalności faktoringowej, o czym bank informował w raportach bieżących nr 14/2019 z 5 czerwca 2019 r. oraz 16/2019 z 14 czerwca 2019 r., prawa i obowiązki wynikające z zawartej umowy zostaną przeniesione na rzecz BGŻ BNP Paribas Faktoring sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie" - czytamy w komunikacie.Czytaj także: BNP Paribas Bank Polska podtrzymał cenę 45 mln zł za działalność faktoringową >>>

Kredyt może zostać wykorzystany w polskich złotych lub w innych walutach określonych w umowie."Końcowy termin zapadalności ustalono na 1 lipca 2024 r. Oprocentowanie równe będzie stopie referencyjnej powiększonej o marżę. Warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych" - czytamy także.

Na początku maja zarząd BNP Paribas Bank Polska podjął uchwałę w sprawie sprzedaży przedsiębiorstwa przeznaczonej do prowadzenia działalności faktoringowej za cenę 45 mln zł z zastrzeżeniem ewentualnej korekty ceny na zasadach uzgodnionych w umowie. Później potwierdził cenę na poziomie 45 mln zł.BNP Paribas Bank Polska jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: