BNP Paribas Bank Polska podpisał umowę z BGK i przystąpił do programu Gwarancji Biznesmax

Z rynku

Logo BNP Paribas
Logo BNP Paribas Źródło: Materiały prasowe

BNP Paribas Bank Polska podpisał umowę portfelowej linii gwarancji z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) i tym samym przystąpił do programu Gwarancji Biznesmax, podał BGK. Program adresowany jest do przedsiębiorców z sektora MSP, którzy planują transformację energetyczną, zwłaszcza nowe inwestycje w efektywność energetyczną i w odnawialne źródła energii (OZE), jak również projekty innowacyjne.

#BNPParibas Bank Polska podpisał umowę portfelowej linii gwarancji z @BGK_pl i tym samym przystąpił do programu Gwarancji #Biznesmax #BGK

“Program obejmuje bezpłatną gwarancję spłaty kredytu, udzielaną z Funduszu Gwarancyjnego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR). Celem inicjatywy jest m.in. wsparcie transformacji energetycznej przedsiębiorstw z sektora MŚP i wygenerowanie nowych inwestycji o charakterze innowacyjnym” – czytamy w komunikacie.

Jakie firmy mogą skorzystać z programu?

Z programu będą mogły skorzystać firmy zwiększające m.in. efektywność energetyczną w przemyśle, termomodernizujące budynki, jak również inwestujące w OZE, magazynowanie energii, technologie bezodpadowe i niskoodpadowe, ograniczające zużycie wody  w procesach produkcyjnych, recykling odpadów oraz inne projekty z zakresu ekoinnowacji.

Czytaj także: BNP Paribas z trwałym nośnikiem od KIR. Bank postawił na blockchain >>>

Dodatkowo objęcie kredytu gwarancją wiąże się z możliwością otrzymania przez przedsiębiorcę dopłaty do oprocentowania kredytu objętego gwarancją, czyli refundacji części zapłaconych odsetek od kredytu (obejmujących okres nie dłuższy niż 3 lata). Preferencyjna stawka roczna dopłaty do oprocentowania kredytu to obecnie 5% i obowiązuje dla kredytów udzielonych do końca 2020 roku, podano również.

Wartość całego programu Biznesmax to 1 379 853 448 zł

“Wartość całego programu Biznesmax to 1 379 853 448 zł, w tym 1 194 500 000 zł stanowią środki Unii Europejskiej, pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 185 353 448 zł to krajowy wkład prywatny. W efekcie środki z Funduszu Gwarancyjnego pozwolą na udzielenie ok. 2,22 mld zł gwarancji, które zabezpieczą innowacyjnym przedsiębiorcom z sektora MŚP spłatę kredytów bankowych o wartości ok. 2,78 mld zł. Dodatkowa kwota środków o wartości 348 464 483 zł pozwoli na przyznanie przedsiębiorcom uzupełniającego wsparcia dotacyjnego w postaci dopłat do odsetek” – podsumowano.

Czytaj także: BGK: nabór wniosków na kredyt na innowacje technologiczne dla MŚP od 15 października >>>

BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.

BNP Paribas Bank Polska jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 109 mld zł na koniec 2018 r.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: