BNP Paribas Bank Polska przedstawił strategię na lata 2022-25; zakłada wypłatę dywidendy, stawia na rozwój organiczny, nie planuje akwizycji kolejnych banków w Polsce

Z rynku

BNP Paribas Bank Polska chce do 2025 r. osiągnąć wskaźnik zwrotu na kapitale (ROE) na poziomie ok. 12 proc., a wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) na poziomie max. 48 proc. - podał bank w strategii do 2025 r. Bank zamierza wypłacać dywidendę, z poziomem wypłaty sięgającym 50 proc. zysku netto w 2025 r., pod warunkiem uzyskania zgody regulatora.

Logo BNP Paribas na budynku
Fot. stock.adobe.com/dennizn

BNP Paribas Bank Polska chce do 2025 r. osiągnąć wskaźnik zwrotu na kapitale (ROE) na poziomie ok. 12 proc., a wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) na poziomie max. 48 proc. - podał bank w strategii do 2025 r. Bank zamierza wypłacać dywidendę, z poziomem wypłaty sięgającym 50 proc. zysku netto w 2025 r., pod warunkiem uzyskania zgody regulatora.

"Głównym celem nowej strategii GObeyond na lata 2022-25 jest dalszy dynamiczny rozwój banku, który będzie instytucją działającą efektywnie, z zaangażowanymi pracownikami i zadowolonymi klientami, będąc jednocześnie liderem w obszarze zrównoważonego rozwoju. Strategia GObeyond, po wieloetapowym budowaniu skali poprzez akwizycje w poprzednich latach, skupia się na rozwoju organicznym, przy zachowaniu odpowiedzialnego podejścia do zarządzania ryzykiem" - napisano w komunikacie.

Czytaj także: BNP Paribas Bank Polska: 273,5 mln zł straty netto w IV kw. 2021 roku >>>

"Podstawowym założeniem strategii jest utrzymanie bezpiecznej i optymalnej pozycji kapitałowej i płynnościowej oraz spełnienie minimalnych wymogów regulacyjnych. Intencją Banku jest rozpoczęcie wypłaty dywidendy w czasie obowiązywania obecnej strategii, z poziomem wypłaty sięgającym 50 proc. zysku netto w 2025 r." - dodano.

Na początku marca zarząd BNP Paribas Bank Polska zarekomendował przeznaczenie całości zysku netto banku za rok obrotowy 2021 w kwocie 184,5 mln zł na kapitał rezerwowy. Przed rokiem BNP Paribas Bank Polska również nie wypłacił dywidendy.

Ok. 1,5 mld zł na inwestycje w technologię

W strategii podano, że BNP Paribas Bank Polska planuje zainwestować łącznie ok. 1,5 mld zł w usprawnienia technologiczne mające na celu wsparcie rozwoju biznesu i dwukrotne przyspieszenie tempa wdrażania nowych rozwiązań.

Celem banku jest także zwiększanie liczby obsługiwanych klientów, wzmacnianie pozycji rynkowej i wzrost przychodów. Bank widzi potencjał do rozwoju we wszystkich segmentach klientów.

Priorytetem w bankowości detalicznej i Personal Finance jest osiągnięcie wysokiej satysfakcji wśród klientów (NPS Top 3 na rynku), dzięki której bank zanotuje wzrost liczby aktywnych klientów (o 0,5 miliona do 4,5 miliona).

"Bank zakłada aktywny, ale zrównoważony rozwój w głównych obszarach działalności detalicznej, tj. osiągnięcie 7 proc. udziału w rynku nowej sprzedaży kont, kredytów gotówkowych oraz kredytów hipotecznych" - dodano.

Czytaj także: W Banku BNP Paribas pierwszy w Polsce kredyt hipoteczny z 10-letnią stałą stopą procentową >>>

BNP Paribas Bank Polska chce być numerem 1 dla klientów międzynarodowych (wzrost liczby aktywnych klientów o ponad 22 proc. vs. 2021 r.) i zwiększyć bazę aktywnych klientów obsługiwanych w segmencie bankowości MŚP i korporacyjnej o ponad 18 proc. względem 2021 r.

Wzrost udziału zrównoważonego finansowania 

Jak wynika z komunikatu, udział zrównoważonego finansowania ma wzrosnąć z 4,5 proc. na koniec 2021 r. do 10 proc. w 2025 r.

"Bank wdroży najwyższe standardy zarządzania ryzykiem ESG i konsekwentnie będzie poprawiał profil ryzyka ESG swojego portfela kredytowego. Ponadto Bank będzie konsekwentnie mierzył i ograniczał ślad węglowy swojego portfela poprzez wsparcie klientów w ich transformacji. Bank dąży również do uzyskania własnej neutralności klimatycznej dzięki zmniejszeniu zużycia zasobów oraz wdrożeniu odpowiedzialnych praktyk zakupowych. Do 2025 r. bank planuje zredukować emisję CO2 z działalności operacyjnej o 55 proc. (vs. 2019 r.) oraz zużycie papieru o 80 proc. (vs. 2021 r.)" - podał BNP Paribas Bank Polska.

Bank podał, że w obecnej sytuacji konfliktu zbrojnego na Ukrainie trudno jest cokolwiek przewidywać, a przedstawione cele finansowe odpowiadają ambicjom banku założonym w warunkach i otoczeniu przed wybuchem konfliktu.

"(...) należy podkreślić, że próby trafnego prognozowania założeń ekonomicznych, które stanowią podstawę celów finansowych, są znacznie utrudnione z powodu bezprecedensowej niepewności polityczno-gospodarczej. Prognozy odzwierciedlają czynniki oddziałujące na rynek według stanu przed wybuchem wojny w Ukrainie" - napisano w komunikacie. 

BNP Paribas Bank Polska stawia na rozwój organiczny

BNP Paribas Bank Polska w nowej strategii na lata 2022-2025 stawia na rozwój organiczny, nie planuje zakupu kolejnych banków w Polsce. Bank ocenia, że jego ekspozycja na ryzyko związane z rosyjską inwazją na Ukrainę jest ograniczone i obecna sytuacja nie będzie miała materialnego wpływu na poziom kosztów ryzyka - poinformował prezes banku Przemek Gdański podczas konferencji.

Jesteśmy liczącym się graczem, który zbudował skalę w efekcie fuzji i przejęć, pozwalającą na dalszy dynamiczny wzrost i rozwój organiczny. (...) Nasza strategia jest o rozwoju, o dalszym pójściu do przodu, ale w modelu rozwoju organicznego.

- powiedział Gdański.

"Nie rozważmy kolejnych akwizycji banków w Polsce, oczywiście nie wykluczamy, że kupimy niewielki podmiot, który ma jakiś nowy model biznesowy. (...) Natomiast będzie to bardziej oportunistyczne i na zdecydowanie małą skalę w porównaniu do tego, co robiliśmy w przeszłości. Bank będzie rozwijał się w sposób organiczny" - dodał.

Portfel kredytów mieszkaniowych w CHF będzie obciążał wyniki banku

Prezes podał, że portfel kredytów mieszkaniowych w CHF będzie nadal przez pewien czas obciążał wyniki banku.

"Będziemy z tym jeszcze przez kilka lat żyć, ale mamy nadzieję, że w ciągu kilku najbliższych lat ten problem przestanie być dominujący; on wymaga aktywnego zarządzania i pełnej świadomości, że wpływ kredytów frankowych na wyniki będzie nam jeszcze towarzyszył" - powiedział Gdański.

Bank w strategii na lata 2022-2025 podał, że dokonał przeglądu swojego portfela kredytowego i ocenia, że ma ograniczoną ekspozycję na ryzyko związane z rosyjską inwazją na Ukrainę.

"Posiadamy znikomą bezpośrednią ekspozycję oraz bardzo ograniczoną pośrednią ekspozycję na te trzy kraje (Rosja, Ukraina, Białoruś - przyp. red.). Uważamy, że ta sytuacja nie spowoduje materialnego wzrostu kosztów ryzyka; klienci, którzy są wyeksponowani na te rynki są silnie zdywersyfikowani (...)" - powiedział Gdański. 

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: