BNP Paribas Bank Polska S.A. dokonuje przydziału akcji w ofercie publicznej

Bankowość

BNP Paribas Bank Polska S.A. ("Bank"), będący częścią Grupy BNP Paribas, dokonał przydziału 5.026.539 akcji nowej emisji serii "O" ("Akcje Oferowane") w ofercie publicznej ("Oferta").

BNP Paribas Bank Polska S.A. ("Bank"), będący częścią Grupy BNP Paribas, dokonał przydziału 5.026.539 akcji nowej emisji serii "O" ("Akcje Oferowane") w ofercie publicznej ("Oferta").

Inwestorom instytucjonalnym przydzielonych zostało 4.860.446 akcji, a inwestorom indywidualnym - 166.093 akcje.  Pierwszy dzień notowania praw do Akcji Oferowanych na GPW spodziewany jest 16 maja 2014 r. lub około tej daty.

Wysokość wpływów brutto z emisji Akcji Oferowanych wyniesie 231,2 mln PLN. Dzięki przeprowadzeniu Oferty Bank wzmocni swoją pozycję kapitałową. Transakcja zapewnia również wykonanie przez BNP Paribas SA zobowiązania wobec Komisji Nadzoru Finansowego do zwiększenia liczby akcji Banku w wolnym obrocie na GPW do co najmniej 15%.

Bardzo cieszymy się z dużego zainteresowania akcjami BNP Paribas Bank Polska, z którym spotkaliśmy się podczas oferty publicznej. Przełożyło się ono na sprzedaż wszystkich oferowanych akcji i pozyskanie uznanych akcjonariuszy, do których należą polskie i zagraniczne instytucje finansowe, jak również spora grupa inwestorów indywidualnych. Cieszę się, że inwestorzy docenili naszą konsekwencję w realizacji strategii i ambitne plany dalszego rozwoju. Większość wpływów z oferty zamierzamy przeznaczyć na wsparcie rozwoju akcji kredytowej, zarówno w segmencie korporacyjnym jak i detalicznym. Część środków przeznaczymy także na wsparcie tegorocznego planu inwestycyjnego, w tym w zakresie unowocześnienia infrastruktury informatycznej - powiedział prezes zarządu BNP Paribas Bank Polska, Frédéric Amoudru.

Źródło: BNP Paribas Bank Polska SA

 

Udostępnij artykuł: