BNP Paribas: dobre wyniki finansowe i wyróżnienia w dziedzinie HR

Bankowość

"Konsekwentnie realizujemy naszą strategię" - pod takim hasłem grupa kapitałowa BNP Paribas zaprezentowała wyniki finansowe za rok 2013. Wszystko wskazuje na to, że konsekwencja się opłaca: zysk netto całej grupy za rok 2013 wyniósł 102,3 mln złotych. To rezultat trzykrotnie lepszy niż rok wcześniej, kiedy grupa BNP Paribas Bank Polska wykazała się zyskiem 30,8 mln złotych. Bank został również wyróżniony za prowadzoną w ostatnim czasie politykę personalną.

"Konsekwentnie realizujemy naszą strategię" - pod takim hasłem grupa kapitałowa BNP Paribas zaprezentowała wyniki finansowe za rok 2013. Wszystko wskazuje na to, że konsekwencja się opłaca: zysk netto całej grupy za rok 2013 wyniósł 102,3 mln złotych. To rezultat trzykrotnie lepszy niż rok wcześniej, kiedy grupa BNP Paribas Bank Polska wykazała się zyskiem 30,8 mln złotych. Bank został również wyróżniony za prowadzoną w ostatnim czasie politykę personalną.

W ciągu roku 2013 wynik grupy BNP Paribas Bank Polska z działalności bankowej wzrósł o 0,8% w stosunku do roku poprzedniego. Niewielki, oscylujący w granicach 1 punktu procentowego spadek odnotowano w przychodach banku z tytułu odsetek; istotny wpływ na taki wynik miało między innymi obniżenie rynkowych stóp procentowych w minionym roku oraz przeszacowanie kosztów finansowania we franku szwajcarskim. Z kolei wynik z tytułu prowizji był o 2,6% lepszy niż w roku minionym - tu decydujące znaczenie miał wzrost prowizji zarówno od udzielanych kredytów, jak i innych produktów bankowych. Największy, bo niemal 50 procentowy wzrost odnotowano na operacjach aktywami finansowymi dostępnymi do sprzedaży: zysk ze sprzedaży papierów wartościowych przez Grupę BNP Paribas Bank Polska w minionym roku był o 8,4 milionów złotych wyższy niż rok wcześniej.

Warto zwrócić uwagę na podjęte przez grupę działania zmierzające do obniżenia kosztów działania grupy. Rok wcześniej Grupa Paribas rozpoczęła realizację strukturalnego programu optymalizacji kosztów,  co w połączeniu z równoległym programem oszczędnościowym  "Simple and Efficient" pozwoliło na obniżenie kosztów działania o 37,8 mln złotych. Bardzo istotnemu obniżeniu uległy także koszty ryzyka - w porównaniu z rokiem 2012 udało się je obniżyć o 38%. Tak dobry wynik udało się osiągnąć między innymi poprzez skuteczność na polu windykacji i restrukturyzacji wierzytelności.

Z przedstawionych statystyk sprzedażowych wynika, że oferta BNP Paribas jest szczególnie atrakcyjna dla polskich przedsiębiorców - w tym sektora MSP i Mikro. Liczba klientów korporacyjnych wzrosła o niemal 15%, a firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz mikroprzedsiębiorców - aż o 18,8%. Warto podkreślić, że aż 60% klientów korporacyjnych stanowią spółki międzynarodowe. Z kolei dobry wynik w sektorze MSP i Mikro grupa w znacznej części zawdzięcza poprzednikowi BNP Paribas na rynku polskim - Fortis Bankowi, kojarzonemu z obsługą najmniejszych podmiotów gospodarczych. Równolegle daje się zaobserwować niewielki, ale stabilny wzrost liczby pozyskanych klientów indywidualnych; od trzech lat liczba nowych klientów indywidualnych banku oscyluje wokół 64 tysięcy, z nieznaczną tendencją wzrostową. W ciągu ostatniego roku nastąpił istotny zwrot jeśli chodzi o jakość pozyskiwanych klientów - w roku 2012 aż 61% pozyskanych konsumentów należało do kategorii Mass Market, rok później ich liczba spadła niemal dwukrotnie - do 33%, na rzecz więcej oczekujących klientów z grupy Aspiring (wzrost z 25 do 50 procent).

Zmiany i inwestycje podejmowane przez BNP Paribas nie miały istotnego wpływu na stabilność finansową grupy; zarówno współczynnik wypłacalności, jak i wskaźnik funduszy podstawowych TIER 1  pozostawały na poziomie przekraczającym wymagane minima. Istotny wzrost odnotował wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) - z 1,9% w roku 2012 do 5,8% rok później.

Równolegle z lepszym wynikami finansowymi, bank został również wyróżniony za politykę personalną. Międzynarodowy instytut badania i certyfikacji rynku pracy Top Employers Institute wyróżnił BNP Paribas Bank Polska prestiżowym tytułem Top Employer Polska 2014. Wyróżnienie wręczono podczas uroczystej gali zorganizowanej 4 marca w warszawskim hotelu Radisson Blu.

Z naszego kompleksowego badania wynika, że BNP Paribas Bank Polska zapewnia szeroką gamę świadczeń podstawowych i dodatkowych, tworząc warunki pracy wpisujące się w najlepsze praktyki rynkowe.  - tak oceniła politykę konsumencką banku Magdalena Kusik reprezentująca Top Employers Institute Poland.

Instytut nagrodził również macierzystą Grupę BNP Paribas, przyznając jej tytuł Top Employer Europe 2014. Kryteria przyznania nagrody są bardzo restrykcyjne; każdy z kandydatów, zarówno na poziomie krajowym jak i europejskim, oceniany jest w pięciu kategoriach: świadczenia podstawowe, świadczenia dodatkowe i warunki pracy, szkolenia i rozwój, rozwój kariery zawodowej oraz zarządzanie kulturą organizacyjną firmy. Certyfikat nadawany jest wyłącznie firmom, które otrzymają pozytywne oceny we wszystkich pięciu kategoriach.

Karol Jerzy Mórawski

Udostępnij artykuł: