Boda Mirosław

B

Mirosław Boda - wiceprezes zarządu ING Banku Śląskiego S.A., dyrektor ds. fi nansowych w Banku Przemysłowo-Handlowym S.A.

Mirosław Boda - wiceprezes zarządu ING Banku Śląskiego S.A., dyrektor ds. fi nansowych w Banku Przemysłowo-Handlowym S.A.

 

Udostępnij artykuł: