BoE wychodzi na prostą

Komentarze ekspertów

Po zaskakująco dobrych danych na temat dynamiki sprzedaży detalicznej w Wielkiej Brytanii, w czwartek uwagę inwestorów z Europy przyciągnęły kolejne wiadomości docierające znad Tamizy, gdzie PKB w I kwartale wzrosło odpowiednio o 0.8% k/k i 3.1% r/r. Nie ulega wątpliwości, że od dłuższego czasu obserwujemy stopniową poprawę sytuacji ekonomicznej w Zjednoczonym Królestwie, co w najbliższych miesiącach najprawdopodobniej stanie się impulsem do podejścia przez BoE decyzji o podniesieniu stóp procentowych.

Po zaskakująco dobrych danych na temat dynamiki sprzedaży detalicznej w Wielkiej Brytanii, w czwartek uwagę inwestorów z Europy przyciągnęły kolejne wiadomości docierające znad Tamizy, gdzie PKB w I kwartale wzrosło odpowiednio o 0.8% k/k i 3.1% r/r. Nie ulega wątpliwości, że od dłuższego czasu obserwujemy stopniową poprawę sytuacji ekonomicznej w Zjednoczonym Królestwie, co w najbliższych miesiącach najprawdopodobniej stanie się impulsem do podejścia przez BoE decyzji o podniesieniu stóp procentowych.

Nie bez znaczenia dla przebiegu wczorajszej sesji pozostała również publikacja przemysłowych i usługowych indeksów PMI, wśród których na pierwszy plan wysunęły się informacje napływające z dwóch największych gospodarek regionu. W maju, wskaźnik obrazujący kondycję sektora przemysłowego we Francji wyniósł 49.3 pkt, natomiast usługowego - 42.9 pkt, co w obydwu przypadkach okazało się znacznie słabszym wynikiem od prognozowanego. Nieco lepiej sytuacja prezentuje się w Niemczech, gdzie mimo spowolnienia tamtejszego przemysłu, ożywienie w sektorze usług przyczyniło się utrzymania łącznego wskaźnika PMI na poziomie 56.1 pkt.

Dzisiejsza sesja rozpoczęła się od publikacji kolejnych danych obrazujących aktualną sytuację ekonomiczną za Odrą. Popołudniu poznamy także informacje o dynamice inflacji CPI (prognoza 0.3% m/m i 2% r/r) w Kanadzie oraz ilości sprzedanych nieruchomości na rynku pierwotnym (prognoza 425K) w USA.

dr Maciej Jędrzejak
Dyrektor Zarządzający
Saxo Bank Polska

Udostępnij artykuł: