BofA Merrill Lynch Fund Manager Survey: Inwestorzy optymistycznie o Europie po decyzji EBC

Finanse i gospodarka

Comiesięczne badanie polegało na przeprowadzeniu ankiety na temat aktualnej sytuacji na rynkach finansowych wśród zarządzających funduszami na całym świecie, przeprowadzanej w ponad 50 krajach przez BofA Merrill Lynch i firmę badawczą TNS.

Comiesięczne badanie polegało na przeprowadzeniu ankiety na temat aktualnej sytuacji na rynkach finansowych wśród zarządzających funduszami na całym świecie, przeprowadzanej w ponad 50 krajach przez BofA Merrill Lynch i firmę badawczą TNS.

Najważniejsze wnioski z badania:

  • Zarządzający znacznie optymistyczniej postrzegają perspektywy dla Eurolandu po ogłoszeniu skupu aktywów przez EBC; Skala tego optymizmu jest widocznie większa niż znajduje to uzasadnienie w fundamentach rynku
  •  81% ankietowanych netto uważa, że europejska gospodarka przyspieszy w ciągu najbliższych 12 miesięcy, a 51% netto wybiera Europę jako najlepszy region dla inwestycji
  • W oczach inwestorów instytucjonalnych spadła atrakcyjność obligacji, a także amerykańskich akcji
  • 58% respondentów netto uważa, że gospodarka Chin ulegnie osłabieniu
  • Ulubione branże zarządzających to motoryzacja, turystyka i rozrywka; Najgorzej wypadają przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, a najwięcej straciły bankowość i ubezpieczenia

Pełna wersja badania poniżej

Fund Manager Survey Global
Fund Manager Survey Europe/Other Regions

Źródło: Bank of America Merrill Lynch

Udostępnij artykuł: