BofA Merrill Lynch GEMs Daily: NBP pod ścianą – albo obniżka stóp albo osłabienie złotego

Raporty

Najważniejsze informacje - inflacja, kurs PLN i polityka pieniężna w Polsce:Jeśli inflacja nie zacznie przyspieszać już teraz, będzie mieć trudności z osiągnięciem pułapu 1,5% w 2016 r. i celu NBP na poziomie 2,5% w 2017 r. Cięcie stóp procentowych przez RPP o 50 p.b. powinno nastąpić najpóźniej w kwietniu Nawet obniżenie stóp nie gwarantuje osiągnięcia celu inflacyjnego NBP ze względu na ceny surowców i politykę EBC Deprecjacja złotego o 5-10% byłaby korzystna dla przyspieszenia wzrostu gospodarczego i inflacji

Najważniejsze informacje - inflacja, kurs PLN i polityka pieniężna w Polsce:Jeśli inflacja nie zacznie przyspieszać już teraz, będzie mieć trudności z osiągnięciem pułapu 1,5% w 2016 r. i celu NBP na poziomie 2,5% w 2017 r. Cięcie stóp procentowych przez RPP o 50 p.b. powinno nastąpić najpóźniej w kwietniu Nawet obniżenie stóp nie gwarantuje osiągnięcia celu inflacyjnego NBP ze względu na ceny surowców i politykę EBC Deprecjacja złotego o 5-10% byłaby korzystna dla przyspieszenia wzrostu gospodarczego i inflacji

Solski Burson-Marsteller
BofA Merrill

Udostępnij artykuł: