Bogdan Grzybowski

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Członek Rady Nadzorczej Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Bogdan Grzybowski, OPZZ

Członek Rady Nadzorczej Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Członek Rady powołany na wniosek reprezentatywnych organizacji związkowych
Udostępnij artykuł: