Bogdanka: 92 mln zł zysku netto w I poł. 2021 roku; plan produkcyjny podtrzymany

ESG

Według wstępnych danych skonsolidowany zysk netto Bogdanki w pierwszej połowie 2021 roku wyniósł 92 mln zł, przychody ze sprzedaży netto 1.046,6 mln zł - podała spółka w komunikacie. Bogdanka podtrzymała plan produkcyjny przyjęty na 2021 r.

LW Bogdanka
Fot. Materiały prasowe LW Bogdanka

Według wstępnych danych skonsolidowany zysk netto Bogdanki w pierwszej połowie 2021 roku wyniósł 92 mln zł, przychody ze sprzedaży netto 1.046,6 mln zł - podała spółka w komunikacie. Bogdanka podtrzymała plan produkcyjny przyjęty na 2021 r.

EBITDA wyniosła 330,6 mln zł, a EBIT 116,9 mln zł.

Produkcja węgla handlowego w pierwszej połowie 2021 roku wyniosła 4,9 mln ton, a sprzedaż 4,6 mln ton.

Z wyliczeń PAP Biznes wynika, że w samym II kwartale 2021 roku zysk netto wyniósł ok. 41,7 mln zł, a EBITDA ok. 160,4 mln zł przy przychodach na poziomie ok. 502,9 mln zł.

Rok wcześniej, w I połowie 2020 roku, Bogdanka wypracowała 36,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto i 221,1 mln zł EBITDA przy przychodach na poziomie 849 mln zł.

Największy wpływ na wyniki finansowe w 1H 2021 miał poziom sprzedaży węgla, porównywalny z poziomem osiągniętym w tym samym okresie roku 2019 (4,8 mln ton).

"Osiągnięcie ww. wyników operacyjnych było możliwe dzięki wytężonej pracy załogi oraz optymalizacji układu i harmonogramu biegu ścian, w okresie wzmożonego popytu na węgiel" - napisano w komunikacie.

Plan produkcyjny na ten rok wynosi ok. 9 mln ton

Bogdanka poinformowała w środę, że podtrzymuje plan produkcyjny przyjęty na 2021 r. Wcześniej informowała, że plan ten wynosi ok. 9,0 mln ton.

Bogdanka podała, że w pierwszej połowie 2021 roku nie wystąpiły zdarzenia jednorazowe, mające istotny wpływ na wyniki.

Ostateczne wyniki Bogdanki zostaną przedstawione w śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2021 r., którego publikację zaplanowano na 16 września 2021 r.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: