Bogusław Białowąs pokieruje BOŚ

Kadry

8 listopada 2017 r. Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska podjęła uchwałę o powołaniu Bogusława Białowąsa na stanowiska Prezesa Zarządu BOŚ. Dzień wcześniej, 7 listopada 2017 r., Bogusław Białowąs otrzymał jednogłośną zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Banku.

8 listopada 2017 r. Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska podjęła uchwałę o powołaniu Bogusława Białowąsa na stanowiska Prezesa Zarządu BOŚ. Dzień wcześniej, 7 listopada 2017 r., Bogusław Białowąs otrzymał jednogłośną zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Banku.

Bogusław Białowąs otrzymał zgodę KNF na pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Banku. #BOŚBank

Bogusław Białowąs kieruje pracami Zarządu Banku Ochrony Środowiska od 11 września 2017 r.  – wówczas weszła w życie uchwała Rady Nadzorczej BOŚ powierzająca Bogusławowi Białowąsowi pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu Banku. W Zarządzie BOŚ zasiada natomiast od czerwca 2017 r.Bogusław Białowąs jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów doktoranckich Szkoły Głównej Handlowej. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w bankowości. Pracę rozpoczynał w obszarze ryzyka kredytowego, restrukturyzacji i windykacji. Następnie w latach 1995-2010 organizował i nadzorował działanie komórek kredytów trudnych m.in. w Banku Gospodarstwa Krajowego, Bud-Banku, Prosper Banku, spółce Kredyt Trade (Grupa Kredyt Banku).

W 2002 r. związał się z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, w którym nadzorował politykę restrukturyzacyjną i windykacyjną. Od 2010 roku odpowiadał ze strony BGK za projektowanie i wdrażanie rządowych programów mieszkaniowych służących poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym („Rodzina na swoim”, „Mieszkanie dla Młodych”) oraz wsparciu budownictwa socjalnego i komunalnego. Współtworzył modele angażowania środków banków komercyjnych i ograniczania ryzyka transakcji.Bogusław Białowąs jest autorem szeregu opracowań i artykułów na temat bankowości, w tym restrukturyzacji, a także z zakresu programów wspierających budownictwo mieszkaniowe.W 2014 roku został nagrodzony Odznaką Honorową Prezesa Narodowego Banku Polskiego „Za zasługi dla bankowości Rzeczypospolitej Polskiej”. Jako wolontariusz aktywnie uczestniczył w programach edukacyjnych „Młody Obywatel” i „Bakcyl”, kształtujących wiedzę z obszaru finansów wśród młodzieży. Jest także trenerem biznesu, posiadaczem międzynarodowego certyfikatu wystawionego przez International Education Society (IES). 

BOŚ Bank

Udostępnij artykuł: