Bogusław Fiedor

F

Bogusław Fiedor - prof. zw. dr hab., dyr. Instytutu Ekonomii Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, rektor UE.

Bogusław Fiedor - prof. zw. dr hab., dyr. Instytutu Ekonomii Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, rektor UE.

 

Udostępnij artykuł: