Bogusław Szarek

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Członek Radny Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Członek Radny Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Wykształcenie i kwalifikacje: średnie techniczne

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

Od 1982 roku zatrudniony w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Sieroszowice” na stanowisku: ślusarz mechanik maszyn i urządzeń górniczych.

Od 1992 roku Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” O/ZG „Sieroszowice”, po połączeniu kopalni Sieroszowice z kopalnią Polkowice od 1996 roku Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” O/ZG „Polkowice – Sieroszowice”.

Od 2012 roku Członek Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyboru pracowników.

Ponadto:

Wiceprzewodniczący Rady Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarność”.

Skarbnik Rady Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”.

Udostępnij artykuł: