BoJ zaskoczył negatywnie, krajowe krótkie papiery mają wciąż miejsce na wzrosty cen

Komentarze ekspertów

Poniedziałek przyniósł kontynuację spadków dochodowości na bazowych rynkach długu. Wobec braku publikacji ważniejszych danych (za wyjątkiem info o produkcji przemysłowej w Niemczech, którą inwestorzy przyjęli z umiarkowanym optymizmem), rynek koncentrował się na spekulacjach wokół oczekiwanej akcji EBC.

Poniedziałek przyniósł kontynuację spadków dochodowości na bazowych rynkach długu. Wobec braku publikacji ważniejszych danych (za wyjątkiem info o produkcji przemysłowej w Niemczech, którą inwestorzy przyjęli z umiarkowanym optymizmem), rynek koncentrował się na spekulacjach wokół oczekiwanej akcji EBC.

Po południu pojawiła się informacja o przyroście kredytu konsumenckiego w USA. Choć dane były lepsze od oczekiwań to widać, że wzrostowy trend słabnie z miesiąca na miesiąc. W efekcie rentowności niemieckich papierów 10Y spadły o 1 pb., zaś amerykańskich o 2 pb., po lekkich wzrostach przed południem. Wobec spekulacji na temat możliwego skupu aktywów przez EBC malały koszty ryzyka kredytowego, stawki CDS papierów krajów południa Europy spadły 8-11 pb.

Krajowy dług pozytywnie reagował na info o możliwym skupie aktywów przez EBC. Dodatkowym czynnikiem wspierający nasze obligacje były doniesienia o planach nałożenia embarga przez Rosję na import niektórych produktów mlecznych. W konsekwencji rentowności krajowych papierów spadły o 2 pb. w krótkim końcu krzywej i 4 pb. w długim końcu. Krzywa IRS obniżyła się o 9 pb. na całej swoje długości.

Poranna decyzja BoJ rozczarowała rynki obligacji, brakiem informacji o rozszerzeniu sakli skupu aktywów, co przełożyło się na minimalną przecenę niemieckich Bundów. Wobec braku publikacji ważniejszych danych, za wyjątkiem produkcji przemysłowej z Wielkiej Brytanii, spodziewamy się kontynuacji obniżek dochodowości. Pomimo utrzymywania się spekulacji na temat skupu aktywów przez ECB i spodziewanej niskiej wyceny giełd ich skala będzie dziś naszym zdaniem minimalna i w drugiej części dnia ma szansę zatrzymać się.

W horyzoncie końca tygodnia długowi amerykańskiemu i niemieckiemu raczej nie pomoże informacja o próbie zaaranżowania przez USA rozmów między Rosją, a Ukrainą.  W perspektywie końca tygodnia możliwe jest niewielkie odreagowanie. Poza realizacją zysków przemawia za tym negatywne przyjęcie przez rynki informacji na temat utrzymania skupu aktywów przez BoJ na niezmienionym poziomie i spekulacje na rynku na temat przesunięcia decyzji o takim ruchu na kolejne miesiące. W tej sytuacji oczekujemy wzrostów dochodowości rzędu 2-3 pb. na rynkach bazowych. Dodatkowym paliwem dla takiego ruchu może być publikacja minutes przez Fed, spodziewana w środę. Powinna ona pokazać nieco większą niż w poprzednich minutes presję ze strony jastrzębi w Fed. Krajowy rynek może nie podążyć za zmianami na rynkach bazowych. W dłuższej (miesięcznej) perspektywie nie widzimy raczej możliwości istotnego wzrostu krajowej krzywej rentowności, szczególnie w krótkim końcu. Naszym zdaniem segment 2Y-5Y nie zdyskontował jeszcze w pełni negatywnych skutków kryzysu Ukraińskiego i wprowadzanych przez Rosję ograniczeń w imporcie żywności dla inflacji. Dodatkowym czynnikiem, który powinien pomagać w dłuższym horyzoncie długowi będą wypowiedzi członków RPP (w tym na środowej konferencji), które powinny studzić oczekiwania na podwyżki stóp. W krótszym horyzoncie pomagać obligacjom będą kwietniowe wykupy długu i odsetek.

140408.pko.proc.01.400x140408.pko.proc.02.400x140408.pko.proc.03.550x

Konrad Soszyński
Biuro Strategii Rynkowych
PKO Bank Polski

Udostępnij artykuł: