Boją się utraty płynności

Finanse i gospodarka

Badania wskazują na to, że przedsiębiorcy z sektora MŚP czują obawy przed kosztami własnej działalności, które czekają ich w 2014 r. Aż 20% przedstawicieli tego sektora przewiduje problemy z płynnością finansową.

Badania wskazują na to, że przedsiębiorcy z sektora MŚP czują obawy przed kosztami własnej działalności, które czekają ich w 2014 r. Aż 20% przedstawicieli tego sektora przewiduje problemy z płynnością finansową.

Pomimo pozytywnych rokowań ze strony NBP, przedsiębiorcy obawiają się czynników zewnętrznych, na które mogą nie mieć wpływu. Szczególnie dotyczy to zatorów płatniczych, które zdają się być największym problemem.

Dzięki temu, że sektor MŚP dominuje na rynku, instytucje finansowe starają się wyjść naprzeciw potrzebom przedstawicieli owego sektora. EFL, jedna z największych na rynku spółek leasingowych, wspiera małych przedsiębiorców i chętnie udziela finansowania na ich rozwój. Warunki jakie stawia EFL dotyczą zatrudnienia młodych ludzi (15-24 lat), oferują młodym ludziom staże zawodowe lub programy szkoleniowe. Ponadto warunkiem otrzymania lepszych warunków finansowych przez firmę jest też podpisanie umowy z instytucją edukacyjną.

Problemem zdają się być również nieterminowe płatności. Mimo zmian zapisów prawnych dotyczących płatności przyjętych przez sejm w 2013 roku, przedsiębiorstwa coraz częściej sięgają po rozwiązania w postaci faktoringu. Aż 6,5 proc. firm z sektora MŚP skorzystało z tego rozwiązania. Dzięki takiemu rozwiązaniu przedsiębiorstwa utrzymują płynność finansową w sytuacjach, kiedy na fakturze widnieje długi termin płatności.

Na podstawie: Credit Agricole SA, Europejskiego Funduszu Leasingowego SA

 

Udostępnij artykuł: