Bojarowska Pelagia

B

Pelagia Bojarowska - główny specjalista oddziału BOŚ S.A. w Olsztynie, ekspert z zakresu kredytowania inwestycji ekologicznych.

Pelagia Bojarowska - główny specjalista oddziału BOŚ S.A. w Olsztynie, ekspert z zakresu kredytowania inwestycji ekologicznych.

 

Udostępnij artykuł: