Boniuk-Gorzelanczyk Julianna

B

Julianna Boniuk-Gorzelanczyk - biegły rewident, członek zarządu w Banku Inicjatyw Gospodarczych S.A., członek Komisji Egzaminacyjnej dla Biegłych Rewidentów, członek Rady Banku BIG S.A. i grupy przy ZBP ds. wprowadzania nowej sprawozdawczości i rachunkowości oraz zasad opodatkowania banków.

Julianna Boniuk-Gorzelanczyk - biegły rewident, członek zarządu w Banku Inicjatyw Gospodarczych S.A., członek Komisji Egzaminacyjnej dla Biegłych Rewidentów, członek Rady Banku BIG S.A. i grupy przy ZBP ds. wprowadzania nowej sprawozdawczości i rachunkowości oraz zasad opodatkowania banków.

Udostępnij artykuł: