Bony na innowacje: 70 mln zł dla małych i średnich firm

Firma

Mężczyzna w garniturze trzymający w ręku zapaloną żarówkę
Fot. Materiały prasowe BGK

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczyna we wtorek nabór w konkursie na inwestycje w ramach „Bonów na innowacje dla MŚP”. Firmy mogą uzyskać wsparcie w wysokości nawet 560 tys. zł na wdrożenie projektu zakończonego sukcesem we wcześniejszych konkursach w zakresie usług.

#Firmy mogą uzyskać wsparcie w wysokości nawet 560 tys. zł na wdrożenie projektu zakończonego sukcesem we wcześniejszych konkursach w zakresie usług #innowacje #PARP #Bonynainnowacje @parpgovpl

Celem programu „Inteligentny Rozwój” jest zwiększanie poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Nie tylko na etapie opracowania nowatorskich produktów i usług, ale także ich wdrożenia. Dlatego w tegorocznej edycji „Bonów na innowacje MŚP” pojawiła się nowość –  Konkurs na inwestycje. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przeznaczyła w nim 70 mln zł na dofinansowanie inwestycji związanych z wdrożeniem w przedsiębiorstwie innowacji technologicznej (produktowej lub procesowej). Warunkiem jest, że została ona opracowana w ramach usługi dofinansowanej w jednym z dotychczasowych naborów poddziałania 2.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. W praktyce oznacza to, że ze wsparcia będą mogli skorzystać mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, którzy mają zaakceptowany przez PARP wniosek o płatność końcową w jednym z dotychczasowych „Bonów na innowacje dla MŚP”.

– O wsparcie na opracowanie nowych lub ulepszonych, wyrobów lub usług ubiegają się głównie mikro- i małe przedsiębiorstwa. Nie mają one często wystarczającego potencjału finansowego do sprawnego wdrożenia produktów lub technologii, które opracowali dzięki wsparciu z Bonów na innowacje. Dlatego w 2018 r. ogłosiliśmy konkurs, w którym możliwe będzie dofinansowanie kosztów inwestycji, które pomogą rynkowo wdrożyć te innowacje – mówi Anna Forin, dyrektor Departamentu Usług Proinnowacyjnych PARP.

Nabór potrwa do 4 stycznia 2019 r. 

Nabór w ramach nowego instrumentu wsparcia rozpoczyna się 17 kwietnia, a aplikacje będzie można składać do 4 stycznia 2019 r. Podobnie, jak w przypadku konkursu na usługi wnioski będą przyjmowane w czterech rundach.

Górna granica kosztów kwalifikowanych projektu to 800 tys. zł, co daje maksymalnie 560 tys. zł dofinansowania, przy intensywności wparcia na poziomie 70%. Trzeba przy tym pamiętać, że minimalna wartość kosztów kwalifikowanych nie może być niższa, niż zatwierdzona w ocenie wniosku o dofinansowanie złożonym w etapie usługowym „Bonów”.

Wsparcie obejmuje wyłącznie realizację inwestycji początkowej związanej z wdrożeniem w przedsiębiorstwie wnioskodawcy innowacji technologicznej opracowanej przez jednostkę naukową w ramach konkursu usługowego „Bonów na innowacje dla MŚP”. Dotację można więc wykorzystać, m.in. na zakup albo wytworzenie środków trwałych innych, niż grunty oraz nieruchomości, czyli np. maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji. Dofinansowane mogą być także wydatki poniesione na nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie m.in. patentów, licencji czy know-how.

Inwestycje wdrożeniowe mogą być związane z:

– założeniem nowego zakładu (forma dopuszczalna w przypadku wdrażania innowacji technologicznej produktowej oraz procesowej),

– zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu (dotyczy wdrażania innowacji technologicznej procesowej),

– dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie (forma dopuszczalna w przypadku wdrażania innowacji technologicznej produktowej oraz procesowej),

– zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu (dotyczy wdrażania innowacji technologicznej procesowej).

Bony na innowacje MŚP – Konkurs na inwestycje

Termin składania wniosków: 17.04.2018 – 4.01.2019

Pula środków: 70 mln zł

Maksymalne wsparcie jednego projektu: 560 tys. zł

Szczegółowy katalog kosztów i informacje na temat zasad wyboru projektów oraz przeprowadzania konkursu znajdują się na tej stronie internetowej.

Udostępnij artykuł: