„Bony na innowacje”: 70 mln zł dla małych i średnich firm

Firma

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła czwarty konkurs na „Bony na innowacje” dla MŚP. Przedsiębiorcy mogą starać się nawet o 340 tys. zł na zakup usług jednostek naukowych przy opracowywaniu nowych, innowacyjnych produktów.

Kobieta trzymająca planszę z napisem: innowacje
Fot. Pixabay.com

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła czwarty konkurs na „Bony na innowacje” dla MŚP. Przedsiębiorcy mogą starać się nawet o 340 tys. zł na zakup usług jednostek naukowych przy opracowywaniu nowych, innowacyjnych produktów.

Przedsiębiorcy mogą starać się nawet o 340 tys. zł na zakup usług jednostek naukowych przy opracowywaniu nowych, innowacyjnych produktów #PARP #innowacje @parpgovpl

Wnioski można składać w czterech rundach do 22 listopada 2018 r. Pozwoli to na bieżącą ocenę projektów i przygotowywanie umów z firmami rekomendowanymi do wsparcia.Działanie ma na celu stymulowanie współpracy sfery nauki z przedsiębiorcami poprzez finansowanie usług dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw realizowanych przez jednostki naukowe.

Kto może być wykonawcą usług?

Wykonawcą usług mogą być jednostki naukowe prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe, które mają siedzibę na terytorium Polski i posiadają kategorię naukową A+, A albo B (art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki), czyli m.in. wybrane wydziału uczelni wyższych, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk i instytuty badawcze. Mogą to być także komercyjne centra badawczo-rozwojowe, spółki celowe jednostek naukowych lub laboratoria posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.- Bony na innowacje cieszą się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców, dlatego wnioski o dotacje warto składać już w pierwszych rundach naboru – mówi Nina Dobrzyńska, zastępca prezes PARP.

Na jakie dofinansowanie mogą liczyć przedsiębiorcy?

Przedsiębiorcy mogą liczyć na dofinansowania nawet na poziomie 340 tys. zł przy maksymalnej wartości kosztów projektu 400 tys. zł. Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych to 60 tys. zł, co oznacza minimalną wartość dofinansowania na poziomie 51 tys. zł.Pomoc w ramach poddziałania udzielana jest w ramach pomocy de minimis. Intensywność wparcia to 85% dla wszystkich – mikro-, małych i średnich przedsiębiorców.Biorąc pod uwagę doświadczenia z poprzednich konkursów i nowelizację ustawy wdrożeniowej wprowadzono zmiany, które mają ułatwić przedsiębiorcom ubieganie się o wsparcie w ramach „Bonów”. Najważniejszą jest ograniczenie katalogu wydatków kwalifikowanych, do tych związanych z opracowaniem innowacji technologicznej (produktowej lub procesowej). Teraz przedmiotem dofinansowania może być wyłącznie zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego produktu, np. wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego. Przy czym projekt wzorniczy rozumiany jest jako opracowanie cech technicznych, użytkowych i estetycznych produktu zmierzające do wprowadzenia go na rynek.

Zmiany w tej edycji konkursu

W tej edycji konkursu usunięto odrębną pozycję kosztów dotyczącą zakupu materiałów. Wydatki na zakup materiałów niezbędnych do realizacji usługi będzie można rozliczyć w ramach kalkulacji kosztów usługi jednostki naukowej. Powinno to ułatwić firmom ubieganie się o wsparcie i rozliczanie projektów.Zmiany w systemie oceny wynikające z nowelizacji ustawy wdrożeniowej to, m.in. rezygnacja z odrębnego etapu oceny formalnej i części kryteriów formalnych. W wybranych kryteriach oceny wprowadzono możliwość poprawiania i uzupełniania wniosku.

Źródło: Informacja prasowa PARP

Udostępnij artykuł: