Bony na innowacje: 80 mln zł dla MŚP

Firma

Stos monet na biurku na tle mężczyzny przy komputerze
Fot. stock.adobe.com/junce11

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła w tym roku cztery konkursy projektów w ramach popularnych Bonów na innowacje dla małych i średnich przedsiębiorstw. Przedsiębiorcy mogą starać się o dofinansowanie usług jednostek naukowych w opracowaniu innowacyjnych produktów oraz ich późniejsze wdrożenie – łącznie nawet 900 tys. zł na projekt.

Bony na #innowacje to popularny mechanizm wsparcia innowacji, skrojony na miarę potrzeb mniejszych firm #PARP @parpgovpl

Bony na innowacje to popularny mechanizm wsparcia innowacji, skrojony na miarę potrzeb mniejszych firm. Działanie ma na celu stymulowanie współpracy świata nauki z przedsiębiorcami poprzez finansowanie usług dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw realizowanych przez jednostki naukowe i badawcze.

Opracowanie innowacji

20 marca br. PARP rozpoczęła przyjmowanie wniosków o dotacje w „Bonach na innowacje dla MŚP” – etap 1 usługowy. Poza konkursem ogólnym, w tym roku równolegle prowadzony jest konkurs na dofinansowanie projektów wpisujących się w realizację zasady dostępności.

Przedsiębiorcy mogą uzyskać maksymalnie 340 tys. zł dofinansowania na usługi jednostek naukowych, które pomogą w opracowaniu nowego lub znaczącym ulepszeniu dotychczasowego produktu. Wsparciem może być objęty zarówno wyrób czy usługa, jak i technologia lub nowy projekt wzorniczy. Minimalny wkład własny przedsiębiorcy to 15% całkowitego kosztu projektu.

Wnioski można składać wyłącznie poprzez Generator wniosków na stronie internetowej PARP. Nabór, który potrwa do 28 listopada 2019 r. został podzielony na 4 rundy. Pozwoli to Agencji na bieżącą ocenę projektów i przygotowywanie umów z firmami rekomendowanymi do wsparcia.

Bony na innowacje MŚP – konkurs na usługi

Termin składania wniosków: 20 marca – 28 listopada 2019 r.

Pula środków w konkursie ogólnym: 50 mln zł
Pula środków konkursie dedykowanym dostępności: 5 mln zł

Maksymalne wsparcie jednego projektu: 340 tys. zł

 

Więcej informacji: www.parp.gov.pl/component/grants/grants/bony-na-innowacje-dla-msp-etap-1-uslugowy

 

Inwestycje wdrożeniowe

17 kwietnia rozpocznie się nabór w „Bonach na innowacje dla MŚP” – etap 1 inwestycyjny”. Tu także równolegle z konkursem ogólnym zostanie przeprowadzony konkurs dedykowany dostępności.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przeznaczyła w nich 25 mln zł na dofinansowanie inwestycji związanych z wdrożeniem w przedsiębiorstwach innowacji technologicznych (produktowych lub procesowej). Ze wsparcia będą mogli skorzystać mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, którzy z powodzeniem zakończyli projekt w etapie usługowym Bonów na Innowacje dla MŚP.

Nabór wniosków w ramach konkursu „na inwestycje” rozpocznie się 17 kwietnia, a aplikacje będzie można składać do 7 stycznia 2020 r. Maksymalna wartość dofinansowania inwestycji wdrożeniowych dla jednego projektu to 560 tys. zł. Podobnie, jak w przypadku etapu pierwszego wnioski będą przyjmowane w 4. rundach.

Bony na innowacje MŚP – konkurs na inwestycje

Termin składania wniosków: 17 kwietnia 2019 r. – 7 stycznia 2020 r.

Pula środków w konkursie ogólnym: 20 mln zł
Pula środków konkursie dedykowanym dostępności: 5 mln zł

Maksymalne wsparcie jednego projektu: 560 tys. zł

 

Więcej informacji: www.parp.gov.pl/component/grants/grants/bony-na-innowacje-dla-msp-etap-2-inwestycyjn

 

Udostępnij artykuł: