Boom na przedsiębiorczość

Firma

Aktualny boom na przedsiębiorczość w Polsce to trend, który widoczny jest w całej Unii Europejskiej. W ciągu ostatnich lat europejskie małe i średnie przedsiębiorstwa dynamicznie się rozwijają – zarówno jeśli chodzi o zatrudnienie, jak i produktywność – wynika z najnowszych danych Komisji Europejskiej. Ocenę sytuacji przedsiębiorstw w Polsce, a szczególnie warunków finansowania przedstawia w rozmowie z portalem aleBank.pl Dominik Ciula, Sales Manager Aasa Polska.

Aktualny boom na przedsiębiorczość w Polsce to trend, który widoczny jest w całej Unii Europejskiej. W ciągu ostatnich lat europejskie małe i średnie przedsiębiorstwa dynamicznie się rozwijają – zarówno jeśli chodzi o zatrudnienie, jak i produktywność – wynika z najnowszych danych Komisji Europejskiej. Ocenę sytuacji przedsiębiorstw w Polsce, a szczególnie warunków finansowania przedstawia w rozmowie z portalem aleBank.pl Dominik Ciula, Sales Manager Aasa Polska.

Już co czwarty Polak zatrudniony na etacie deklaruje, że w ciągu dwóch lat założy własną firmę.

Piotr Zajdel: Jak wygląda sytuacja przedsiębiorców w Polsce na tle Europy?Dominik Ciula: W mojej ocenie mają oni więcej trudności związanych z prowadzeniem biznesu niż ich koledzy i koleżanki z innych krajów europejskich. Przede wszystkim kłopotliwe jest już samo wystartowanie z biznesem. Pod tym względem Polska zajmuje dopiero 27. miejsce w rankingu Doing Business. Rozpoczęcie własnej działalności zajmuje średnio aż 37 dni, a koszty już na starcie sięgają ponad 5 tys. złotych.Z jakimi kosztami musi się liczyć początkujący przedsiębiorca w Polsce?Są to przede wszystkim rozmaite opłaty administracyjno-skarbowe, na przykład za wydanie zaświadczeń, np. związanych z podatkami i pozwoleń, np. na wykonywanie określonej działalności. Nie można zapomnieć również o bieżących kosztach prowadzenia działalności, związanych z funkcjonowaniem biura czy firmy, zakupem sprzętu, towaru lub wyposażenia, otwarciem rachunku bankowego, czy choćby ubezpieczeniem. Ilość i wysokość wydatków zależy oczywiście od rodzaju prowadzonej działalności, ale każdy przedsiębiorca musi liczyć się z tym, że już na początku odpowiedni kapitał jest po prostu niezbędny.

Skoro przedsiębiorcy już na samym początku działalności ponoszą spore wydatki, jak wytłumaczyć zjawisko boomu przedsiębiorczości?Myślę, że taki trend wynika między innymi z większego dostępu do finansowania. Przedsiębiorcy mogą korzystać z różnych źródeł finansowania – nie tylko ze środków własnych. Obecnie niemal połowa mikro przedsiębiorców jest takim finansowaniem zainteresowana. Można zakładać, że w związku ze stosunkowo wysokimi kosztami już na samym początku działalności, zjawisko boomu przedsiębiorczości będzie wiązało się ze wzrostem zapotrzebowania na dodatkowe, zewnętrzne finansowanie. Takie finansowanie musi być dostępne szybko i na prostych, przejrzystych zasadach. Najlepiej, jeśli cały proces ubiegania się o kredyt lub pożyczkę, byłby pozbawiony zbędnych formalności i przebiegał w pełni on-line.Wydaje się, że wydatki w pierwszym okresie działalności to tylko początek. Jak firmy poradzą sobie z nimi w dłuższej perspektywie?Oczywiście wsparcie finansowe w momencie zakładania firmy nie zawsze jest wystarczające. Dane wskazują, że tylko dwie trzecie mikroprzedsiębiorstw w Polsce utrzymuje się na rynku po pierwszym roku działalności. Rozwój, gwarantujący przetrwanie na konkurencyjnym rynku, wymaga inwestycji, które często przerastają możliwości finansowe małych podmiotów. Analitycy PARP zauważyli pewną tendencję – im mniejsza firma, tym mniejsze zaangażowanie środków własnych w inwestycje. Małe i średnie firmy potrzebują więc finansowania, które będzie dostępne na każdym etapie rozwoju ich działalności – zarówno na samym początku, aby pokryć pierwsze koszty działalności, ale także w kolejnych latach, kiedy potrzeba środków na rozwój.

Na jakie cele przedsiębiorcy potrzebują finansowania?Właściciele firm, zapytani o cele, na jakie chcą przeznaczyć pożyczkę, kredyt lub inną formę finansowania, najczęściej wymieniają zakup sprzętu do prowadzenia działalności (68 proc.). Co czwarty chciałby dzięki nim rozwinąć swoją działalność (25 proc.), a wśród tej grupy najwięcej osób deklarowało chęć przeznaczenia uzyskanych środków na poszerzenie zakresu usług firmy (43 proc.), wynajem firmowej nieruchomości (21 proc.), a także jej remont lub działania reklamowe (po 9 proc.). Z kolei 14 proc. wykorzystałoby dodatkowe środki na spłatę bieżących zobowiązań firmowych lub zatrudnienie zespołu.
Udostępnij artykuł: