Boom na przedsiębiorczość

Firma

Aktualny boom na przedsiębiorczość w Polsce to trend, który widoczny jest w całej Unii Europejskiej. W ciągu ostatnich lat europejskie małe i średnie przedsiębiorstwa dynamicznie się rozwijają – zarówno jeśli chodzi o zatrudnienie, jak i produktywność – wynika z najnowszych danych Komisji Europejskiej. Ocenę sytuacji przedsiębiorstw w Polsce, a szczególnie warunków finansowania przedstawia w rozmowie z portalem aleBank.pl Dominik Ciula, Sales Manager Aasa Polska.

Już co czwarty Polak zatrudniony na etacie deklaruje, że w ciągu dwóch lat założy własną firmę.

Piotr Zajdel: Jak wygląda sytuacja przedsiębiorców w Polsce na tle Europy?

Dominik Ciula: W mojej ocenie mają oni więcej trudności związanych z prowadzeniem biznesu niż ich koledzy i koleżanki z innych krajów europejskich. Przede wszystkim kłopotliwe jest już samo wystartowanie z biznesem. Pod tym względem Polska zajmuje dopiero 27. miejsce w rankingu Doing Business. Rozpoczęcie własnej działalności zajmuje średnio aż 37 dni, a koszty już na starcie sięgają ponad 5 tys. złotych.

Z jakimi kosztami musi się liczyć początkujący przedsiębiorca w Polsce?

Są to przede wszystkim rozmaite opłaty administracyjno-skarbowe, na przykład za wydanie zaświadczeń, np. związanych z podatkami i pozwoleń, np. na wykonywanie określonej działalności. Nie można zapomnieć również o bieżących kosztach prowadzenia działalności, związanych z funkcjonowaniem biura czy firmy, zakupem sprzętu, towaru lub wyposażenia, otwarciem rachunku bankowego, czy choćby ubezpieczeniem. Ilość i wysokość wydatków zależy oczywiście od rodzaju prowadzonej działalności, ale każdy przedsiębiorca musi liczyć się z tym, że już na początku odpowiedni kapitał jest po prostu niezbędny.

Skoro przedsiębiorcy już na samym początku działalności ponoszą spore wydatki, jak wytłumaczyć zjawisko boomu przedsiębiorczości?

Myślę, że taki trend wynika między innymi z większego dostępu do finansowania. Przedsiębiorcy mogą korzystać z różnych źródeł finansowania – nie tylko ze środków własnych. Obecnie niemal połowa mikro przedsiębiorców jest takim finansowaniem zainteresowana. Można zakładać, że w związku ze stosunkowo wysokimi kosztami już na samym początku działalności, zjawisko boomu przedsiębiorczości będzie wiązało się ze wzrostem zapotrzebowania na dodatkowe, zewnętrzne finansowanie. Takie finansowanie musi być dostępne szybko i na prostych, przejrzystych zasadach. Najlepiej, jeśli cały proces ubiegania się o kredyt lub pożyczkę, byłby pozbawiony zbędnych formalności i przebiegał w pełni on-line.

Wydaje się, że wydatki w pierwszym okresie działalności to tylko początek. Jak firmy poradzą sobie z nimi w dłuższej perspektywie?

Oczywiście wsparcie finansowe w momencie zakładania firmy nie zawsze jest wystarczające. Dane wskazują, że tylko dwie trzecie mikroprzedsiębiorstw w Polsce utrzymuje się na rynku po pierwszym roku działalności. Rozwój, gwarantujący przetrwanie na konkurencyjnym rynku, wymaga inwestycji, które często przerastają możliwości finansowe małych podmiotów. Analitycy PARP zauważyli pewną tendencję – im mniejsza firma, tym mniejsze zaangażowanie środków własnych w inwestycje. Małe i średnie firmy potrzebują więc finansowania, które będzie dostępne na każdym etapie rozwoju ich działalności – zarówno na samym początku, aby pokryć pierwsze koszty działalności, ale także w kolejnych latach, kiedy potrzeba środków na rozwój.

Na jakie cele przedsiębiorcy potrzebują finansowania?

Właściciele firm, zapytani o cele, na jakie chcą przeznaczyć pożyczkę, kredyt lub inną formę finansowania, najczęściej wymieniają zakup sprzętu do prowadzenia działalności (68 proc.). Co czwarty chciałby dzięki nim rozwinąć swoją działalność (25 proc.), a wśród tej grupy najwięcej osób deklarowało chęć przeznaczenia uzyskanych środków na poszerzenie zakresu usług firmy (43 proc.), wynajem firmowej nieruchomości (21 proc.), a także jej remont lub działania reklamowe (po 9 proc.). Z kolei 14 proc. wykorzystałoby dodatkowe środki na spłatę bieżących zobowiązań firmowych lub zatrudnienie zespołu.

Udostępnij artykuł: