Borek Maria

B

Maria Borek - naczelnik Wydziału Klientów Korporacyjnych w oddziale BOŚ S.A. w Rzeszowie, odpowiedzialna za współpracę z Wojewódzkim FOŚiGW.

Maria Borek - naczelnik Wydziału Klientów Korporacyjnych w oddziale BOŚ S.A. w Rzeszowie, odpowiedzialna za współpracę z Wojewódzkim FOŚiGW.

 

Udostępnij artykuł: