Borkowski Tadeusz

B

Tadeusz Borkowski - dr, ekspert prawa dewizowego, członek zwyczajny PKN International Chamber of Commerce w Paryżu. Wieloletni pracownik bankowości, wychowawca wielu młodych pokoleń bankowców, członek Komisji Etyki Bankowej przy ZBP.

Tadeusz Borkowski - dr, ekspert prawa dewizowego, członek zwyczajny PKN International Chamber of Commerce w Paryżu. Wieloletni pracownik bankowości, wychowawca wielu młodych pokoleń bankowców, członek Komisji Etyki Bankowej przy ZBP.

 

Udostępnij artykuł: