BOŚ: akcjonariusze 8 grudnia zdecydują o programie ugód ws. kredytów frankowych

Kredyty / Nieruchomości / Z rynku

Akcjonariusze Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) zdecydują w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie przez bank ugód z klientami posiadającymi kredyty walutowe podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na 8 grudnia br., podał bank. Koszt programu ugód nie powinien przekroczyć 400 mln zł.

Bank Ochrony Środowiska
Fot. stock.adobe.com/MOZCO Mat Szymański

Akcjonariusze Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) zdecydują w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie przez bank ugód z klientami posiadającymi kredyty walutowe podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na 8 grudnia br., podał bank. Koszt programu ugód nie powinien przekroczyć 400 mln zł.

"Wyraża się zgodę na zawieranie przez bank, ugód z konsumentami, którzy zawarli z bankiem umowy kredytu lub pożyczki zabezpieczone hipotecznie, denominowane w walucie obcej lub indeksowane do waluty obcej (dalej: program ugód); nadzwyczajne walne zgromadzenie uznaje, że wdrożenie programu ugód skutkuje ujęciem w bilansie banku rezerw na pokrycie strat zgodnie z oszacowaniem dokonanym przez zarząd banku; koszt programu ugód nie powinien przekroczyć kwoty 400 000 000 zł" - czytamy w projekcie uchwały walnego zgromadzenia.

Czytaj także: BOŚ: III kwartał 2021 r. z najwyższym wynikiem netto od 2,5 roku; zysk grupy wzrósł do 23,9 mln zł >>>

Jak podkreślono w uzasadnieniu, przyjęcie uchwały stanowi odpowiedź banku na propozycję przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dotyczącą zawierania przez banki z kredytobiorcami ugód, na mocy których kredyty oparte na walucie obcej podlegałyby retrospektywnemu rozliczeniu tak jak kredyty złotowe i uwzględnia elementy tej propozycji w warunkach programu ugód.

Wcześniej dziś przedstawiciele BOŚ poinformowali, że bank pracuje obecnie nad uzyskaniem zgód korporacyjnych na rozpoczęcie programu ugód z klientami posiadającymi kredyty hipoteczne w CHF, ale operacyjnie jest już gotów do tego procesu. BOŚ nie zakłada obecnie dynamicznego wzrostu liczby pozwów w kolejnych miesiącach, który w ostatnich dwóch kwartałach wynosił średnio ok. 30-33 pozwów miesięcznie. Liczba pozwów związanych z kredytami w CHF na koniec września wyniosła łącznie 582 sztuki.

Rezerwy na ryzyko związane z kredytami frankowymi

Bank podał też dziś, że łącznie rezerwy na ryzyko związane z kredytami hipotecznymi powiązanymi z walutą obcą na dzień 30 września 2021 roku wynoszą 415,2 mln zł, z czego 376,7 mln zł prezentowane jest jako rezerwa na postępowania sądowe i roszczenia na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi, a 38,5 mln zł prezentowane jako dodatkowe odpisy z tytułu oczekiwanej straty kredytowej.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ. Aktywa razem banku wyniosły 20,5 mld zł na koniec 2020 r.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: