BOŚ Bank: 17,08 mln zł zysku netto, 18,45 mld zł aktywów w I kw. 2019 r.

Z rynku

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) odnotował 17,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 16,35 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Siedziba główna BOŚ Banku
Fot. Materiały prasowe BOŚ

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) odnotował 17,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 16,35 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Grupa @BOS__Bank wypracowała w I kwartale 2019 roku zysk netto w wysokości 17,1 mln zł, wobec 16,3 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku #BOSBank

"Grupa BOŚ S.A. wypracowała w I kwartale 2019 roku zysk netto w wysokości 17,1 mln zł, wobec 16,3 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wynik w I kwartale 2019 roku był wyższy o 0,7 mln zł, tj. o 4,5% niż w I kwartale 2018 roku. Grupa BOŚ S.A. poprawiła wynik z tytułu odsetek, przychody z tytułu dywidend, wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych, wynik pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, oraz wynik odpisów z tytułu utraty wartości" - czytamy w raporcie.Bank podkreślił, że wynik I kwartału 2019 roku został obciążony jednorazową składką roczną BFG na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków w wysokości 29,3 mln zł.Więcej wiadomości o BOŚ Banku >>>

Wyższa składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji

"Składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji była wyższa o 14,9 mln zł niż w ubiegłym roku i została zaliczona jednorazowo w koszty I kwartału. Łącznie ze składką na fundusz gwarancyjny banków, suma składek na BFG wliczonych w ciężar kosztów I kwartału 2019 roku wyniosła 32,1 mln zł tj. o 13,1 mln zł więcej niż w ubiegłym roku" - napisano w raporcie.Wynik z tytułu odsetek wyniósł 102,86 mln zł wobec 88,85 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 26,97 mln zł wobec 27,12 mln zł rok wcześniej."W I kwartale 2019 roku osiągnięto poprawę głównych wskaźników finansowych: marża odsetkowa zwiększyła się do 2,3% z poziomu 2% w 2018 roku a wskaźnik koszty/dochody (C/I) wyniósł 60,2% wobec 63,5% w 2018 roku" - wskazano w raporcie.

Wskaźnik ROE w I kw. br. wyniósł 3,3% wobec 3,2% rok wcześniej, a ROA nie zmienił się w ujęciu rocznym i wyniósł 0,3%.Aktywa razem banku wyniosły 18,45 mld zł na koniec I kw. 2019 r. wobec 18,25 mld zł na koniec 2018 r.

Bank udzielił kredytów i pożyczek na kwotę 1,1 mld zł w I kw. 2019 r.

"W I kwartale 2019 roku bank udzielił kredytów i pożyczek (nowa sprzedaż) na kwotę 1,1 mld zł, tj. o 90,3% więcej niż w analogicznym okresie 2018 roku. W wyniku implementacji nowego modelu biznesowego sprzedaż w segmencie klientów instytucjonalnych zwiększyła się o 100,5% a w segmencie klientów indywidualnych o 13%. Jednocześnie, realizując strategię, bank zwiększa udział w sprzedaży kredytów na finansowanie działań proekologicznych. Kwota nowych kredytów w segmencie EKO wyniosła 629,0 mln zł i była o 122,2% wyższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W zdecydowanej większości nowe kredyty proekologiczne skierowane były do klientów instytucjonalnych" - czytamy w raporcie.Udział w portfelu kredytowym kredytów udzielonych na działania służące ochronie środowiska oraz wspierające zrównoważony rozwój stanowił 34,77% salda kredytów ogółem na koniec I kwartału 2019 roku. Saldo kredytów proekologicznych na dzień 31 marca 2019 roku wynosiło 4 394,9 mln zł."Bank przez cały czas współpracuje z Narodowym i Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem prowadzonych działań jest pozyskanie do finansowania podmiotów realizujących projekty zarówno w ramach programów unijnych, jak i krajowych, oferowanych przez Fundusze, w tym w szczególności przedsiębiorstw branży ciepłowniczej oraz podmiotów realizujących inwestycje mające na celu zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, m.in. poprzez poprawę jakości powietrza" - podkreślono w materiale.W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 16,01 mln zł wobec 14,25 mln zł zysku rok wcześniej.Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: