BOŚ Bank: 27,04 mln zł zysku netto w II kw. 2019 r. Bank chce udzielić ok. 2 mld zł kredytów proekologicznych

Z rynku

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) odnotował 27,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2019 r. wobec 17,83 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Logo Banku Ochrony Środowiska
Logo Banku Ochrony Środowiska Fot. Materiały prasowe

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) odnotował 27,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2019 r. wobec 17,83 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

.@BOS__Bank zawarł w I półroczu br. umowy kredytów i pożyczek (nowa sprzedaż) na łączną kwotę 2,2 mld zł, tj. o 86,8% więcej niż w analogicznym okresie 2018 r. #BOSBank

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 106,75 mln zł wobec 93,66 mln zł rok wcześniej. Bank podkreślił, że jest to najwyższy kwartalny wynik odsetkowy w historii grupy.Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 25,27 mln zł wobec 25,15 mln zł rok wcześniej."Efektywnie i konsekwentnie prowadzone działania naprawcze w Grupie BOŚ S.A. pozwoliły na osiągnięcie: […]znaczącej poprawy wskaźnika rentowności kapitału własnego (ROE), który wyniósł 3,7% w I półroczu 2019 roku wobec 3,2% w 2018 roku,wzrostu marży odsetkowej grupy do poziomu 2,3% w I półroczu 2019 roku w porównaniu do 2% w całym 2018 roku,obniżenia wskaźnika C/I grupy - do poziomu 60,7% w I półroczu 2019 roku wobec 63,5% na koniec 2018 roku (przy rozłożeniu na cały rok jednorazowej składki BFG),istotnego zmniejszenia kosztów świadczeń pracowniczych - o 4,4% w relacji do I półrocza 2018 roku,bezpiecznej bazy kapitałowej grupy - łączny współczynnik kapitałowy grupy wyniósł 17,92% na koniec I półrocza 2019 roku oraz 17,95% na koniec 2018 roku,

Więcej najnowszych wiadomości o BOŚ Banku >>>

obniżki kosztów ryzyka banku do poziomu 0,8% za ostatnie 12 miesięcy,wzrostu sprzedaży kredytów - bank udzielił o 86,8% więcej kredytów i pożyczek (nowa sprzedaż) niż w I półroczu 2018 roku" - wymieniono w raporcie.Aktywa razem banku wyniosły 18,48 mld zł na koniec II kw. 2019 r. wobec 18,25 mld zł na koniec 2018 r.W I poł. 2019 r. bank miał 44,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 34,18 mln zł zysku rok wcześniej.W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2019 r. wyniósł 42,36 mln zł wobec 28,18 mln zł zysku rok wcześniej.

Nowa sprzedaż kredytów BOŚ Banku wzrosła o 86,8% r/r do 2,2 mld zł w I poł. 2019 r.

Bank Ochrony Środowiska zawarł w I półroczu br. umowy kredytów i pożyczek (nowa sprzedaż) na łączną kwotę 2,2 mld zł, tj. o 86,8% więcej niż w analogicznym okresie 2018 roku, podała instytucja."W wyniku implementacji nowego modelu biznesowego, sprzedaż w segmencie klientów instytucjonalnych wzrosła o 94,3% a w segmencie klientów indywidualnych o 28,4%. Jednocześnie, realizując strategię, bank stale zwiększa udział w sprzedaży kredytów na finansowanie działań proekologicznych. Kwota nowych kredytów proekologicznych w pierwszym półroczu 2019 roku wyniosła 929,3 mln zł i była o 59,9% wyższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W zdecydowanej większości nowe kredyty proekologiczne skierowane były do klientów instytucjonalnych" - czytamy w raporcie półrocznym banku.Udział w portfelu kredytowym kredytów udzielonych na działania służące ochronie środowiska oraz wspierające zrównoważony rozwój systematycznie rośnie i stanowił już 34,89% salda kredytów ogółem na koniec I półrocza 2019 roku. Saldo kredytów proekologicznych na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosiło 4 355,7 mln zł, w tym łączna kwota zaangażowania Grupy BOŚ w finansowanie farm wiatrowych wynosi 1 724,5 mln zł, podkreślono także.Bank wskazał także, że współpracuje z Narodowym i Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wykorzystując synergię podmiotów Grupy BOŚ S.A. Spółka zależna banku - BOŚ Eko Profit S.A., jest podmiotem wyspecjalizowanym w przygotowywaniu aplikacji o środki NFOŚiGW w ramach oferowanych przez fundusz programów, a bank oferuje montaż finansowy na pełne pokrycie kosztów przedsięwzięcia (kredyt pomostowy, refinansujący, uzupełniający)."Celem prowadzonych działań jest pozyskanie do finansowania podmiotów realizujących projekty zarówno w ramach programów unijnych, jak i krajowych, oferowanych przez fundusze, w tym w szczególności przedsiębiorstw branży ciepłowniczej oraz podmiotów realizujących inwestycje mające na celu zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, m.in. poprzez poprawę jakości powietrza" - czytamy dalej.Przykładem realizowanych działań obszarze ekologii jest także podpisana 5 czerwca 2019 roku umowa z PGNiG Obrót Detaliczny dotycząca współpracy w zakresie promocji produktów i usług wspierających m.in. wymianę systemów ogrzewania i realizację projektów termomodernizacyjnych. Klienci PGNiG Obrót Detaliczny będą mogli skorzystać w BOŚ Banku z dedykowanej pożyczki "Pełnym oddechem", przypomniano także w materiale.

Jeszcze więcej kredytów proekologicznych

Bank Ochrony Środowiska oczekuje, że druga połowa roku będzie jeszcze lepsza po stronie akcji kredytowej w segmencie kredytów na cele proekologiczne, a nowa sprzedaż sięgnie ok. 2 mld zł w całym roku, poinformował prezes Bogusław Białowąs. Bank notuje coraz wyższe przedpłaty od klientów spłacających kredyty hipoteczne w CHF, a portfel ten jest bardzo regularnie obsługiwany."Przejście z sektora projektów komercyjnych w stronę proekologicznych przynosi wymierne rezultaty. 2018 rok to był czas porządkowania bilansu, 2019 rok to odpowiedzialny wzrost kredytów. Z kwartału na kwartał mamy wzrost o 60% w portfelu kredytów na cele ekologiczne. Uważamy, że tak, jak w latach poprzednich II półrocze będzie lepsze niż pierwsze półrocze" - powiedział Białowąs podczas konferencji prasowej."2 mld zł kredytów proekologicznych jest jak najbardziej możliwe w tym roku" - podkreślił prezes.Wartość kredytów udzielonych przez bank na cele proekologiczne wyniosła 929 mln zł w I poł. 2019 r. i była wyższa o 60% w skali roku."Prawie połowa naszego portfela to kredyty związane z OZE, głównie farmy wiatrowe. Portfel farm w tym momencie jest całkowicie bezpieczny, obsługiwany portfel podmiotów, które realiuzują biznes i przynosi dochodowość na poziomie 4,66%. Obecnie koncentrujemy się tym, by ten torcik był zdywersyfikowany w innych aspektach ekologicznych" - powiedział dyrektor departamentu kontrolingu i informacji zarządczej Bartłomiej Vytlacil .Saldo kredytów proekologicznych wyniosło 4,36 mld zł na koniec czerwca br. Udział kredytów na działania służące ochroni środowiska oraz wspierających zrównoważony rozwój stanowił ok. 35% salda kredytów ogółem."Naszym założeniem, że jest, by do 2021 roku co druga złotówka była przeznaczona na wspieranie i projekty ekologiczne. W zależności od oczekiwania rynku, BOŚ będzie do tego dopasowywał produkty" - podkreślił prezes.Jak poinformował wiceprezes Arkadiusz Garbarczyk, saldo portfela kredytów w CHF w BOŚ Banku wynosiło 255 mln CHF na koniec czerwca."Ten portfel jest bardzo regularnie obsługiwany, poziom przedpłat to średnio o ok. 40% więcej [niż wymagana w danym miesiącu wysokość spłaty ]. W II kw. spłaty, których oczekiwaliśmy wynosiły ponad 4 mln CHF, a faktyczne spłaty to ponad 7 mln CHF. Klienci starają się sami spłacać kredyty wcześniej" - powiedział wiceprezes.Dodał, że bank odnotował 65 przypadków spraw związanych z kredytami CHF, w tym 3 to przegrane sprawy. Saldo tych spraw wynosi ok. 12 mln zł i jak podkreślił, jest ono "dostatecznie mocno wyrezerwowane".Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: