BOŚ Bank nie wypłaci dywidendy z zysku za 2018 r.

Z rynku

Akcjonariusze Banku Ochrony Środowiska zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto wysokości 65,01 mln zł na kapitał zapasowy, wynika z podjętych uchwał.

Siedziba Banku Ochrony Środowiska w Warszawie
Fot. BOŚ

Akcjonariusze Banku Ochrony Środowiska zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto wysokości 65,01 mln zł na kapitał zapasowy, wynika z podjętych uchwał.

Akcjonariusze @BOS__Bank zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto wysokości 65,01 mln zł na kapitał zapasowy #BOSBank #dywidenda

"Zwyczajne walne zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. przeznacza zysk netto banku osiągnięty za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku w wysokości 65 012 670,65 zł w całości na kapitał zapasowy" - czytamy w uchwałach.Więcej najnowszych wiadomości o BOŚ Banku >>>

63,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto

BOŚ Bank odnotował 63,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 46,06 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 65,01 mln zł wobec 24,42 mln zł zysku rok wcześniej.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: