BOŚ Bank: strata netto grupy w 2020 roku wyniosła 306,9 mln zł

Z rynku

Strata netto grupy BOŚ Banku w 2020 roku wyniosła 306,9 mln zł, podczas gdy w 2019 roku bank miał zysk na poziomie 72 mln zł - poinformował bank w raporcie rocznym. Strata wynikała głównie ze zwiększenia rezerw na portfel walutowych kredytów hipotecznych.

Siedziba BOŚ Banku w Warszawie
By Fermina - Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26882867

Strata netto grupy BOŚ Banku w 2020 roku wyniosła 306,9 mln zł, podczas gdy w 2019 roku bank miał zysk na poziomie 72 mln zł - poinformował bank w raporcie rocznym. Strata wynikała głównie ze zwiększenia rezerw na portfel walutowych kredytów hipotecznych.

Bank podał, że w 2020 roku zwiększył rezerwy na ryzyka prawne dotyczące walutowych kredytów hipotecznych o 353 mln zł, do łącznej kwoty 399 mln zł.

"W związku z utworzeniem dodatkowych rezerw na ryzyka prawne dotyczące walutowych kredytów hipotecznych, wkroczyliśmy w 2021 rok z „czystym” bilansem. Koszty z tego tytułu nie powinny już znacząco obciążać naszych wyników w przyszłości, także przy utrzymującym się niekorzystnym dla banków trendzie w rozstrzygnięciach sądów" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym prezes banku Wojciech Hann.

Czytaj także: Składka BOŚ Banku na fundusz restrukturyzacji BFG to 15,29 mln zł >>>

BOŚ poinformował, że wynik grupy zostały obciążone także odpisami na oczekiwane straty kredytowe związane z pogorszeniem jakości portfela kredytowego. Szacunkowy wpływ pandemii na wielkość odpisów z tego tytułu wyniósł blisko 17 mln zł.

371 mln zł wyniku odsetkowego

W 2020 r. grupa wypracowała 371 mln zł wyniku odsetkowego, co oznacza spadek o 12 proc. Ubiegłoroczny wynik z tytułu opłat i prowizji był najwyższy w historii grupy i wyniósł 134,6 mln zł (wzrost o 37 proc. rdr), głównie dzięki znacząco wyższym dochodom z działalności maklerskiej.

Zrealizowane w 2020 r. przez DM BOŚ obroty na rynku akcji GPW sięgnęły niemal 25 mld zł i były ponad dwukrotnie większe niż rok wcześniej (11,7 mld zł).

Udzielone w 2020 r. kredyty

Łączna wartość udzielonych kredytów w 2020 r. wyniosła niespełna 3,3 mld zł wobec blisko 4,6 mld zł w 2019 r.

Saldo udzielonych przez BOŚ kredytów proekologicznych na koniec 2020 r. wynosiło 4,66 mld zł, czyli było o blisko 5 proc. większe niż rok wcześniej. Ich udział w portfelu kredytowym ogółem wzrósł do 36,3 proc. z 34,5 proc. na koniec 2019 r.

Wskaźniki Tier 1 jest na poziomie 13,09 proc., a TCR wynosi 14,86 proc. Oba wskaźniki są powyżej poziomów zalecanych przez KNF

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: