BOŚ Bank wspiera kolejne inwestycje w ramach Inicjatywy JESSICA na Śląsku

Bankowość

W II kwartale 2014 roku Bank Ochrony Środowiska podpisał w województwie śląskim siedem umów dotyczących finansowania inwestycji w ramach Inicjatywy JESSICA.  Tym samym ogólna liczba śląskich projektów wspieranych przez Bank zwiększyła się do 23, a ich łączna wartość osiągnęła 249,9 milionów zł. Nowe inwestycje przyczynią się między innymi do zwiększenia dostępności infrastruktury sportowej i edukacyjnej dla mieszkańców regionu. 

W II kwartale 2014 roku Bank Ochrony Środowiska podpisał w województwie śląskim siedem umów dotyczących finansowania inwestycji w ramach Inicjatywy JESSICA.  Tym samym ogólna liczba śląskich projektów wspieranych przez Bank zwiększyła się do 23, a ich łączna wartość osiągnęła 249,9 milionów zł. Nowe inwestycje przyczynią się między innymi do zwiększenia dostępności infrastruktury sportowej i edukacyjnej dla mieszkańców regionu. 

Najnowszymi beneficjentami programu zostały częstochowskie placówki oświatowe. Dzięki środkom z programu JESSICA  IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza będzie mogło gruntownie zmodernizować halę sportową i bieżnię, a przy Zespole Szkół im. dr W. Biegańskiego powstanie nowoczesna sala gimnastyczna. W Częstochowie powstanie również Centrum Inicjatyw Społecznych i Wsparcia Rodziny - miejsce, które stanie się przestrzenią aktywnego rozwoju, nauki i wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Województwo śląskie jest regionem wiodącym  w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu środków z programu JESSICA. Na 45 do tej pory podpisanych umów inwestycyjnych na kwotę 384,75 mln zł na Śląsk przypadają 23 umowy na kwotę 249,9 mln zł.

BOŚ Bank wraz z Inicjatywą JESSICA oprócz województwa śląskiego jest również obecny w województwach: zachodniopomorskim i pomorskim. Zachodniopomorskie jako pierwsze w Polsce i Europie wykorzystało całą pulę środków dostępnych w ramach programu JESSICA.  Po podpisaniu trzynastej umowy w czerwcu br.  program zakończono również  w województwie Pomorskim.

Inicjatywa JESSICA została przygotowana przez Komisję Europejską we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i Bankiem Rozwoju Rady Europy. Jej celem nadrzędnym jest zrównoważony rozwój obszarów miejskich, w tym ich rewitalizacja. Środki JESSICA, w postaci niskooprocentowanych pożyczek, finansują różnego rodzaju projekty spełniające kryteria wybranych działań Regionalnych Programów Operacyjnych.

Źródło: Bank Ochrony Środowiska S.A.

Udostępnij artykuł: