BOŚ wstrzymuje się z decyzją ws. ugód z frankowiczami; bank utworzył łącznie 399 mln zł rezerwy na ryzyko prawne

Kredyty / Nieruchomości / Z rynku

Akcjonariusze NWZ BOŚ Banku zdecydowali w poniedziałek o zdjęciu z porządku obrad punktu dotyczącego wyrażenia zgody na przystąpienie do programu ugód z klientami posiadającymi kredyty walutowe.

Siedziba główna BOŚ Banku
Fot. Materiały prasowe BOŚ

Akcjonariusze NWZ BOŚ Banku zdecydowali w poniedziałek o zdjęciu z porządku obrad punktu dotyczącego wyrażenia zgody na przystąpienie do programu ugód z klientami posiadającymi kredyty walutowe.

Akcjonariusze BOŚ Banku podjąć mieli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie ugód z konsumentami, którzy zawarli z nim umowy kredytu lub pożyczki zabezpieczonej hipotecznie, denominowanej w lub indeksowanej do waluty obcej. NWZ zdecydować miało także o zasadach ustalenia i zatwierdzenia warunków, na jakich będą zawierane te ugody.

Czytaj także: Kredyty frankowe: BOŚ szacuje koszty ugód z frankowiczami na 400 mln zł >>>

Nadzwyczajne walne zgromadzenie kontynuowało w poniedziałek obrady po tym, jak zostały one przerwane 30 marca br. Akcjonariusze BOŚ przełożyli na 26 kwietnia 2021 r. głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie banku do programu ugód z klientami posiadającymi kredyty walutowe. Wówczas podano, że zmiana ta ma związek z przesunięciem - na 13 kwietnia - terminu rozprawy Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, która ma rozstrzygnąć zagadnienia prawne dotyczące kredytów walutowych i rozliczeń między bankami a kredytobiorcami. 

W oczekiwaniu na orzeczenie Sądu Najwyższego

9 kwietnia Sąd Najwyższy podał, że termin posiedzenia całego składu Izby Cywilnej w sprawie z wniosku pierwszego prezesa Sądu Najwyższego dot. kredytów walutowych zostało przesunięte na 11 maja z 13 kwietnia. 

Rezerwa na ryzyko prawne kredytów frankowych

BOŚ zdecydował o utworzeniu rezerwy na ryzyko prawne związane z kredytami hipotecznymi denominowanymi do waluty obcej na łączną kwotę 399 mln zł, podał bank. 

"Na dzień sporządzenia raportu, po uwzględnieniu obniżenia funduszy własnych, zarówno bank, jak i grupa kapitałowa banku spełniały zalecany przez KNF poziom współczynników kapitałowych" - czytamy w komunikacie. 

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A. Aktywa razem banku wyniosły 18,49 mld zł na koniec 2019 r.

Źródło: PAP BIZNES, ISBnews
Udostępnij artykuł: