BOŚ Bank zmniejszył swój ślad węglowy o 49 proc. rdr w 2020 roku

Czysty zysk / Z rynku

Emisja gazów cieplarnianych związana z działalnością Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) wyniosła 3,87 tys. ton ekwiwalentu CO2 (CO2eq) w 2020 roku, tj. o 49% mniej niż rok wcześniej, głównie dzięki przejściu banku na energię elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych, podał bank, powołując się na wyliczenia ekspertów Instytutu na rzecz Ekorozwoju.

Siedziba główna BOŚ Banku
Fot. Materiały prasowe BOŚ

Emisja gazów cieplarnianych związana z działalnością Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) wyniosła 3,87 tys. ton ekwiwalentu CO2 (CO2eq) w 2020 roku, tj. o 49% mniej niż rok wcześniej, głównie dzięki przejściu banku na energię elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych, podał bank, powołując się na wyliczenia ekspertów Instytutu na rzecz Ekorozwoju.

Wpływ BOŚ na środowisko naturalne był mierzony w trzech obszarach. Pierwszy z nich obejmuje zużycie paliw przez samochody służbowe. Drugi dotyczy zużycia energii elektrycznej, ciepła oraz gazu ziemnego. Z kolei trzeci zakres jest najbardziej pojemny i mieszczą się w nim: podróże służbowe, dojazdy pracowników do i z pracy, zużycie energii elektrycznej podczas pracy zdalnej, zużycie wody i papieru, odprowadzane ścieki, wytworzone odpady komunalne oraz usługi kurierskie, zaznaczono. 

'"W ubiegłym roku łączna oszacowana emisja gazów cieplarnianych związana z działalnością operacyjną BOŚ wyniosła 3,87 tys. ton CO2eq. Dominujące znaczenie miała emisja związana ze zużyciem energii cieplnej, która wyniosła 2,87 tys. ton CO2eq (blisko 74% całości). Emisja związana ze zużyciem energii elektrycznej w placówkach BOŚ w 2020 r. wyniosła natomiast tylko 136 ton CO2 (wobec prawie 3,31 tys. ton CO2 rok wcześniej), co jest przede wszystkim wynikiem korzystania w ponad 94% z energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych, gwarantowanej świadectwem pochodzenia" - czytamy w komunikacie. 

Czytaj także: Kredyty BOŚ Banku umożliwiły inwestycje proekologiczne na 52,4 mld zł w 30 lat >>>

W przeliczeniu na jednego pełnoetatowego pracownika, ślad węglowy banku w 2020 r. wyniósł 3,55 tony CO2eq i był o 47% niższy niż w 2019 r., zaś  w porównaniu z rokiem 2007, za który po raz pierwszy opracowano analogiczny raport dla BOŚ, wskaźnik ten zmalał o ponad 57%. 

"Mierzenie wpływu banku na środowisko naturalne nie ma jedynie charakteru informacyjnego, choć sam wynik też może robić wrażenie. Dzięki zebranym danym będziemy mogli lepiej i precyzyjniej planować rozwój banku z jednoczesnym poszanowaniem dla środowiska. Pozwoli to również zwiększać konkurencyjność BOŚ w zgodzie z polskimi i unijnymi kierunkami polityki klimatycznej. Można powiedzieć, że tegoroczny raport to swoisty punkt orientacyjny - wiemy, gdzie jesteśmy i w którym kierunku powinniśmy podążać" - powiedział prezes Wojciech Hann, cytowany w komunikacie. 

Ostatecznym celem jest oczywiście pełna neutralność klimatyczna.

Jak zaznaczono, raport dotyczący śladu węglowego generowanego przez BOŚ odnosi się wyłącznie do aktywności operacyjnej banku i nie obejmuje oceny wpływu jego produktów i finansowanych projektów (w tym inwestycji proekologicznych) na zmianę klimatu.

Publikacja została przygotowana zgodnie ze standaryzowanym protokołem GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard.

Opracowany raport jest drugim w historii BOŚ

Pierwsze takie opracowanie zostało przygotowane dla banku przez Instytut na rzecz Ekorozwoju w 2008 r. i obejmowało wyliczenia dotyczące emisji gazów cieplarnianych w 2007 r. oraz rekomendacje co do ich zrekompensowania. Było to wówczas pionierskie przedsięwzięcie zarówno w zakresie odpowiedzialności ekologicznej BOŚ za zmianę klimatu, jak również w sensie metodologicznym, podsumowano. 

Od początku działalności BOŚ sfinansował inwestycje proekologiczne na łączną kwotę ok. 22,9 mld zł.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ. Aktywa razem banku wyniosły 20,5 mld zł na koniec 2020 r.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: