BOŚ EkoSystem – przydomowa ciepłownia wykorzystująca energię słoneczną w ofercie banku

Bankowość

Każdego roku dziesiątki tysięcy Polaków budujących własne domy stają przed niełatwym wyborem   rodzaju instalacji grzewczej. Nie mniejsza grupa rozważa wymianę istniejącej już instalacji - z przyczyn ekonomicznych, ekologicznych lub po prostu z uwagi na zużycie urządzeń. Innowacyjną ofertę dla obu tych grup zaprezentował właśnie Bank Ochrony Środowiska. BOŚ EkoSystem - to kompleksowy pakiet, umożliwiający wyposażenie zarówno nowych, jak i istniejących już budynków w instalację grzewczą wykorzystującą energię słoneczną.

Każdego roku dziesiątki tysięcy Polaków budujących własne domy stają przed niełatwym wyborem   rodzaju instalacji grzewczej. Nie mniejsza grupa rozważa wymianę istniejącej już instalacji - z przyczyn ekonomicznych, ekologicznych lub po prostu z uwagi na zużycie urządzeń. Innowacyjną ofertę dla obu tych grup zaprezentował właśnie Bank Ochrony Środowiska. BOŚ EkoSystem - to kompleksowy pakiet, umożliwiający wyposażenie zarówno nowych, jak i istniejących już budynków w instalację grzewczą wykorzystującą energię słoneczną.

Chociaż pakiet oferowany jest przez bank, BOŚ EkoSystem tak naprawdę nie jest produktem bankowym. To przede wszystkim rozwiązanie umożliwiające realizację mikroinstalacji OZE w domu jednorodzinnym - przy minimalnym tylko zaangażowaniu ze strony klienta. Bank i współpracujące z nim firmy przejmują odpowiedzialność za uzyskanie wszelkich zezwoleń niezbędnych do uruchomienia instalacji, uzyskanie przyłączenia do sieci energetycznej czy dobór odpowiedniego sprzętu i jego montaż.

To nie wszystko. W ramach BOŚ EkoSystem mieści się konserwacja i serwis urządzeń, a także specjalnie skonstruowany pakiet ubezpieczeniowy, dający użytkownikowi kompleksową ochronę. Ubezpieczenie obejmuje nie tylko same urządzenia, dom mieszkalny i zabudowania gospodarcze, ale również spadek wydajności instalacji. Jeśli na skutek awarii lub innego niespodziewanego zdarzenia efektywność ogrzewania spadnie na tyle, że konieczne będzie pobranie dodatkowej energii z sieci energetycznej,  koszt tego zakupu pokryje ubezpieczyciel. Jak przystało na produkt oferowany przez bank, nieodłącznym elementem jest program finansowania inwestycji. Obecnie jest on oferowany wyłącznie przez BOŚ, jednak prezes banku Mariusz Klimczak potwierdził gotowość współpracy z innymi bankami w zakresie kredytowania pakietu BOŚ EkoSystem.

Jak to działa? Instalacja funkcjonuje w oparciu o podwójne wykorzystanie energii słonecznej. W ciągu ciepłych dni umieszczone na dachu budynku kolektory słoneczne podgrzewają wodę, wykorzystywaną w procesie ogrzewania budynku. Za proces grzewczy odpowiada pompa ciepła, zasilana energią elektryczną. Równolegle panele fotowoltaiczne pozwalają na zbilansowanie energii pobranej przez pompę ciepła z sieci. Jeśli energia elektryczna wytworzona przez panele zrównoważy roczne zużycie energii przez pompę ciepła, za samo ogrzewanie budynku nie zapłacimy nic. Dla porównania, roczny koszt oleju opałowego niezbędny dla ogrzania domu o kubaturze 140 m2, zamieszkałego przez cztery osoby, wyniesie niemal 8500 złotych. Po uwzględnieniu kosztów spłaty poszczególnych rodzajów instalacji grzewczej korzyść nie będzie aż tak duża, ale i tak użytkowanie BOŚ EkoSystem ma być ponad dwa razy tańsze aniżeli ogrzewania olejowego i o połowę tańsze niż instalacji na gaz ziemny.

Kolejnym czynnikiem na który warto zwrócić uwagę jest ekologiczny aspekt przedsięwzięcia. Zgodnie z podpisanymi przez Polskę porozumieniami, do roku 2020 udział energii odnawialnej w bilansie energetycznym kraju osiągnąć ma poziom 15%. Rozwój mikroinstalacji OZE to jedna z najprostszych i najtańszych metod, aby osiągnąć zakładany pułap.

140213.bos.bank.01.450x427

Karol Jerzy Mórawski

Udostępnij artykuł: