BOŚ: Fitch potwierdza oceny ratingowe banku

Z rynku

Agencja Fitch Ratings potwierdziła oceny ratingowe Banku Ochrony Środowiska (BOŚ), w tym m.in. rating długoterminowy IDR w walucie obcej na poziomie B+ oraz krajowy długoterminowy rating na poziomie BB+(pol), z perspektywą stabilną, podał bank.

Siedziba BOŚ Banku w Warszawie
By Fermina - Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26882867

Agencja Fitch Ratings potwierdziła oceny ratingowe Banku Ochrony Środowiska (BOŚ), w tym m.in. rating długoterminowy IDR w walucie obcej na poziomie B+ oraz krajowy długoterminowy rating na poziomie BB+(pol), z perspektywą stabilną, podał bank.

Agencja #Fitch Ratings potwierdziła oceny ratingowe Banku Ochrony Środowiska #BOŚ #rating #banki

- Obowiązujące oceny ratingowe BOŚ S.A. to: Rating długoterminowy IDR w walucie obcej (Long-term Foreign Currency IDR): 'B+', perspektywa stabilna, Rating krótkoterminowy IDR w walucie obcej (Short-term Foreign Currency IDR): 'B', Krajowy rating długoterminowy (National Long-term Rating): 'BB+(pol)', perspektywa stabilna, Krajowy rating krótkoterminowy (National Short-term Rating): 'B(pol)', Rating indywidualny (Viability Rating): 'b+', Rating wsparcia (Support Rating): '4', Rating wsparcia (Support Rating Floor): 'B', Krajowy rating długoterminowy dla Programu Emisji Obligacji (long-term senior unsecured bond programme) o wartości do 2 miliardów zł: 'BB+(pol)', Krajowy rating krótkoterminowy dla Programu Emisji Obligacji (short-term senior unsecured bond programme) o wartości do 2 miliardów zł: 'B(pol)', Rating dla obligacji podporządkowanych serii R1 w wysokości 83 mln zł: 'BB-(pol) - podał bank.

Co zmieniło się w stosunku do poprzedniego przeglądu banku?

Agencja jako główny powód swej decyzji wymieniła ograniczone zmiany w samodzielnym profilu kredytowym banku w stosunku do poprzedniego przeglądu banku.- Obecny poziom ratingu wynika z poglądu agencji odnośnie ograniczonej możliwości nadzwyczajnego wsparcia dla banku ze strony państwa głównie w świetle BRRD (dyrektywa w sprawie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków). Agencja wyraziła przekonanie, że instytucje państwowe mogłyby podjąć wyprzedzające działania, aby uniknąć przekroczenia przez bank regulacyjnych wymogów kapitałowych z uwagi na pośredni udział kapitałowy państwa w banku oraz jego rolę w finansowaniu projektów proekologicznych w kraju - czytamy także.

Do czynników, które mogą wpłynąć na podwyższenie ratingu Fitch zaliczył m.in. ograniczenie koncentracji ryzyka kredytowego, stałe generowanie zysków oraz utrzymywanie silniejszych buforów kapitałowych.Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: