BOŚ oszacował potrzeby kapitałowe

Bankowość

Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska, realizując przyjęty przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku harmonogram podwyższenia kapitału zakładowego BOŚ, na posiedzeniu w dniu 26 lutego br. pozytywnie zaopiniowała przedstawione przez Zarząd Banku warunki podwyższenia kapitału zakładowego Banku, poprzez emisję akcji serii U.

Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska, realizując przyjęty przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku harmonogram podwyższenia kapitału zakładowego BOŚ, na posiedzeniu w dniu 26 lutego br. pozytywnie zaopiniowała przedstawione przez Zarząd Banku warunki podwyższenia kapitału zakładowego Banku, poprzez emisję akcji serii U.

Wartość planowanej przez Bank emisji nowych akcji to kwota w przedziale od 300 mln zł do 600 mln zł. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji akcji w ofercie niepublicznej. Ostateczna wartość emisji BOŚ zostanie określona przez akcjonariuszy na kolejnym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu pod koniec kwietnia 2016 r., po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą i podaniu do publicznej wiadomości Ramowej Strategii BOŚ na lata 2016 - 2020. Sfinalizowanie całego procesu zaplanowano na czerwiec 2016.

Zamiarem Zarządu Banku jest pozyskanie kapitału na poziomie nie niższym niż 400 mln zł, co umożliwi Bankowi organiczny rozwój, generowanie środków na realizację misji w zakresie finansowania inwestycji ekologicznych i zrównoważonego rozwoju. Wpłynie także na spełnienie przez Bank nadzorczych norm kapitałowych i w konsekwencji pozwoli na jego dalszy, bezpieczny rozwój.

Źródło: alebank.pl

Udostępnij artykuł: