BOŚ podjął decyzję o organizacji programu emisji instrumentów dłużnych do kwoty 1 mld zł

Z rynku

Zarząd Banku Ochrony Środowiska podjął uchwałę w sprawie organizacji programu emisji instrumentów dłużnych do kwoty 1 mld zł.

Bank Ochrony Środowiska
Fot. stock.adobe.com/MOZCO Mat Szymański

Zarząd Banku Ochrony Środowiska podjął uchwałę w sprawie organizacji programu emisji instrumentów dłużnych do kwoty 1 mld zł.

Jak podano, emitowane mają być obligacje, obligacje podporządkowane lub bankowe papiery wartościowe. Planowana kwota emisji I serii to do 100 mln zł.

Warunki programu emisji

Warunki programu emisji zakładają, że dłużne papiery wartościowe będą denominowane w PLN lub EUR i będą emitowane na okres od 2 do 10 lat z oprocentowaniem: stawka referencyjna + marża.

Czytaj także: BOŚ: zysk netto grupy w I kw. wzrósł do 23,4 mln zł >>>

Instrumenty dłużne mogą być notowane w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW lub BondSpot.

"Emisja instrumentów dłużnych przeprowadzona zostanie w trybie emisji prywatnej, skierowanej do jednego inwestora lub publicznej, bezprospektowej skierowanej wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r." - napisano.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: