BOŚ rozpoczyna współpracę z Pomorskim Funduszem Rozwoju w zakresie Inicjatywy JESSICA

Czysty zysk / Z rynku

Bank Ochrony Środowiska S.A. zawarł umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnymi i Pomorskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o. o cesji praw i obowiązków, wynikających z Umowy Deponowania i Zarządzania Funduszami inicjatywy JESSICA dla województwa pomorskiego. Od tego momentu współpraca w ramach inicjatywy będzie odbywać się bezpośrednio między BOŚ S.A. a Funduszem.

Siedziba Banku Ochrony Środowiska w Warszawie
Fot. BOŚ

Bank Ochrony Środowiska S.A. zawarł umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnymi i Pomorskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o. o cesji praw i obowiązków, wynikających z Umowy Deponowania i Zarządzania Funduszami inicjatywy JESSICA dla województwa pomorskiego. Od tego momentu współpraca w ramach inicjatywy będzie odbywać się bezpośrednio między BOŚ S.A. a Funduszem.

#Pomorze to jeden z trzech regionów, w którym #BOŚ wspiera inwestycje projektu #JESSICA @BOS__Bank

W ramach inicjatywy JESSICA BOŚ od 2011 r. pełni rolę pośrednika w dystrybucji środków na rewitalizacyjne projekty w województwie pomorskim. Realizując program bank podpisał w sumie trzynaście umów inwestycyjnych na kwotę ponad 69 milionów złotych. Wsparły one inwestycje o łącznej wartości 164 mln złotych, przyznanych przez Zarząd Województwa Pomorskiego.Pomorze to jeden z trzech regionów, w którym BOŚ wspiera inwestycje projektu JESSICA.

„BOŚ S.A. wraz z inicjatywą JESSICA jest obecny także w województwach: śląskim, zachodniopomorskim i pomorskim. Mimo, że projekty zostały zamknięte w 2016 r., to w chwili obecnej kontynuowane jest zarządzanie rachunkami spłat, monitorowanie prawidłowej realizacji projektów miejskich oraz wypełnianie obowiązków sprawozdawczych. W województwie zachodniopomorskim ma miejsce również powtórne wykorzystywanie środków zakontraktowanych w ramach pierwszego obiegu na preferencyjne finansowanie nowych rewitalizacyjnych Projektów miejskich, w ramach Umów zawartych w okresie 2012-2015. Łącznie w ramach inicjatywy JESSICA Bank podpisał 50 umów inwestycyjnych na ponad 400 mln zł, współfinansując projekty miejskie o wartości około 1,2 mld zł” – mówi Mariusz Grab, Dyrektor Departamentu Rynków Finansowych i Analiz BOŚ, odpowiedzialnego za wykorzystanie środków unijnych w Banku.

Zrównoważony rozwój i rewitalizacja obszarów miejskich

JESSICA jest projektem Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Banku Rozwoju Rady Europy. Jego głównym celem jest zrównoważony rozwój i rewitalizacja obszarów miejskich.Realizacja inicjatywy JESSICA bardzo dobrze wpisuje się w strategię działań Banku Ochrony Środowiska, który specjalizuje się w finansowaniu projektów proekologicznych. Dzięki tej współpracy BOŚ zapewnił swoim klientom również dostęp do Funduszy Europejskich i innowacyjnych mechanizmów pomocowych Unii.

Źródło: Bank Ochrony Środowiska

Udostępnij artykuł: