BOŚ: transformacja w ekobank specjalistyczny dokonuje się stopniowo

Z rynku

Siedziba główna BOŚ Banku
Fot. Materiały prasowe BOŚ

Miniony rok okazał się niezwykle korzystny dla Banku Ochrony Środowiska. Instytucja, która jeszcze w roku 2016 realizowała program naprawczy, dwa lata później osiągnęła najwyższy wynik odsetkowy od chwili powstania. Sukcesom tym towarzyszy wyraźna zmiana profilu działalności banku, który koncentruje się na obsłudze podmiotów gospodarczych i finansowaniu inwestycji proekologicznych.

Miniony rok okazał się niezwykle korzystny dla @BOS__Bank. Instytucja, która jeszcze w roku 2016 realizowała program naprawczy, dwa lata później osiągnęła najwyższy wynik odsetkowy od chwili powstania #BOSBank

– Transformacja nie będzie miała charakteru skokowego. Standardowe produkty dedykowane konsumentom będą wycofywane ze sprzedaży stopniowo, by w ostatecznym rozrachunku osiągnąć zakładaną strukturę produktową – podkreślił Arkadiusz Garbarczyk, pierwszy zastępca prezesa BOŚ. Nie oznacza to oczywiście, iż usługi dedykowane osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej całkowicie znikną z oferty banku, ich zakres ograniczy się jednak do finansowania inwestycji ograniczających negatywne oddziaływanie gospodarstw domowych na środowisko. – Już dziś w strukturze naszego portfela kredytowego 2/3 stanowią przedsiębiorstwa, 1/3 to są klienci detaliczni, jednak w tej ostatniej grupie nastawiamy się na finansowanie pożyczek ekologicznych – stwierdził Arkadiusz Garbarczyk.

Czytaj także: BOŚ Bank miał 63,73 mln zł zysku netto, 18,25 mld zł aktywów w 2018 r. >>>

Bank angażuje się w politykę ograniczania smogu

Między innymi z tej przyczyny kredyty hipoteczne znajdują się wprawdzie w ofercie instytucji, jednak nie są szczególnie promowane ani też nie wiąże się z tą linią produktową szczególnych planów. Prezes BOŚ Bogusław Białowąs przypomniał, że bank już obecnie angażuje się w politykę ograniczania smogu poprzez ograniczanie tzw. niskiej emisji, pochodzącej z urządzeń grzewczych gospodarstw domowych.

– Dla klientów dysponujących przestarzałymi, węglowymi systemami ogrzewania domów mamy specjalnie dedykowany produkt – Przejrzystą Pożyczkę. W tej chwili przy współpracy z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska pragniemy finansować przedsięwzięcia mające na celu likwidację starych pieców i wymianę na nowe, w skład których wchodzi również podłączenie źródeł dostaw energii, czyli infrastruktury sieci gazowej – zauważył prezes banku. Antysmogowe inicjatywy podejmowane przez BOŚ adresowane są także do jednostek samorządu terytorialnego.

– Końcówka ubiegłego roku i pierwszy kwartał obecnego upłynęły pod znakiem intensywnych działań na rzecz pozyskania do współpracy samorządów i zaoferowania im – również przy udziale NFOŚiGW – kombinacji produktowych, które pozwalają zarówno na dokonanie wymiany pieców w miejscowych zakładach energetyki cieplnej, jak też na dostawy elektryczne w oparciu o panele fotowoltaiczne czy inne odnawialne źródła energii – wskazał Bogusław Białowąs.

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorców

Na finansowanie projektów energetycznych z BOŚ liczyć mogą także i drobni przedsiębiorcy, jednak w ich przypadku rodzaj oferowanego wsparcia zależy od poziomu zaawansowania inwestycji. – Przedsięwzięcia realizowane przez mikroprzedsiębiorców musimy oceniać indywidualnie. W przypadku prosumentów możemy sobie pozwolić na zautomatyzowaną ocenę procesu: klient, który chce realizować przedsięwzięcie w postaci montażu paneli fotowoltaicznych na swoim dachu z udziałem wykonawcy współpracującego z naszym bankiem, dostaje decyzję kredytową w 15 minut. Ale jeśli chodzi o te większe przedsięwzięcia, to tu decyduje oczywiście rachunek ekonomiczny, musimy przeliczyć, czy jego wszystkie elementy pozwalają na bankowalność projektu – dodał szef BOŚ. Jednym z istotniejszych elementów oceny przedsięwzięcia jest korzystanie z usług firm instalacyjnych, które kooperują z BOŚ w realizacji kredytowanych przedsięwzięć. – Instalatorzy są dla nas kanałem akwizycji, jeśli chodzi o ten produkt – powiedział Bogusław Białowąs. Z kolei klienci instytucjonalni mogą liczyć na wsparcie fachowe ze strony spółki konsultingowej BOŚ EkoProfit. – Podmiot ten potrafi pomóc tak przygotować projekt, żeby uzyskać nie tylko finansowanie komercyjne z BOŚ, ale również środki preferencyjne z NFOŚiGW czy któregoś z wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Mamy ku temu kompetencje, mamy zasoby, zapewniamy naszym klientom bezbłędne przygotowanie wniosków na poziomie dostarczenia do właściwej jednostki, która dysponuje takim finansowaniem – dodał Bogusław Białowąs.

(oprac.mb)

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: